Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Storlia vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Storlia kraftverk utnytter en høydeforskjell på 75 meter mellom Bjoreio og Sysenvatn i Eidfjord kommune i Vestland fylke

Storlia Kraftverk har installert effekt på 8,5 MW  og gir en tilleggsproduksjon på ca 40 GWh/år. Kraftverket ligger inne i fjellet med en tilkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av riksvei 7 og har to horisontale Francis-turbiner på henholdsvis 6 MW og 2,5 MW. 

Vannet føres fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet. Storlia er  er tilknyttet Sima-reguleringen.

Oppstart med forberedende arbeider ble gjennomført i 2015. Kraftverket ble igangsatt  i desember 2021 og er et godt eksempler på hvordan vannressursene i tidligere vannkraftutbygginger kan utnyttes enda bedre uten nye større inngrep i naturen

Illustrasjon av Storlia vannkraftverk
Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

 

Tegning av Storlia vannkraftverk
Tegning av Storlia vannkraftverk

 

Selskap Eierandel
Statkraft 65 %
Eviny 26,25 %
SKL 8,75 %
Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

Nøkkeltall

  • Planlagt årsproduksjon på 40 GWh
  • Installert effekt på 8,5 MW (6+2,5)
  • Produksjonsstart fjerde kvartal 2021
  • 65 prosent eid av Statkraft

Utforsk virksomheten vår i Norge