Jump to content Jump to navigation Jump to search
Dam
Norge
Lars Petter Pettersen

Bitdalsdammen

Storlia vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Storlia kraftverk skal utnytte en høydeforskjell på 75 meter mellom Bjoreio og Sysenvatn i Eidfjord kommune i Vestland fylke

Storlia Kraftverk vil få en installert effekt på 8,5 MW fra to horisontale Francis-turbiner på henholdsvis 6 MW og 2,5 MW. Kraftverket vil ligge inne i fjellet med en tilkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av riksvei 7.

Vannet vil bli ført fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet.

Oppstart med forberedende arbeider ble gjennomført i 2015.  Bygging pågår, og kraftverket skal igangsettes våren 2020. Arbeidet består av arbeid med tunneler, betong og levering/montering av elektromekanisk utstyr.

Illustrasjon av Storlia vannkraftverk
Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

 

Tegning av Storlia vannkraftverk
Tegning av Storlia vannkraftverk

Arbeidene utføres av AF Gruppen og Rainpower.

Prosjektleder: Arne Sandvold

+47 957 23 959
Arne.sandvold@statkraft.com

Byggeleder: Øyvind Sandstå

+47 907 69 204
Oyvind.sandsta@statkraft.com

 

Selskap Eierandel
Statkraft 65 %
BKK 26,25 %
SKL 8,75 %
Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

Nøkkeltall

  • Planlagt årsproduksjon på 34 GWh
  • Installert effekt på 8,5 MW (6+2,5)
  • Planlagt produksjonsstart i andre kvartal 2020
  • 65 prosent eid av Statkraft

Utforsk virksomheten vår i Norge

Kontakt oss