Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Storlia vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Storlia kraftverk skal utnytte en høydeforskjell på 75 meter mellom Bjoreio og Sysenvatn i Eidfjord kommune i Vestland fylke

Storlia Kraftverk vil få en installert effekt på 8,5 MW fra to horisontale Francis-turbiner på henholdsvis 6 MW og 2,5 MW. Kraftverket vil ligge inne i fjellet med en tilkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av riksvei 7.

Vannet vil bli ført fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet.

Oppstart med forberedende arbeider ble gjennomført i 2015.  Bygging pågår, og kraftverket skal igangsettes våren 2020. Arbeidet består av arbeid med tunneler, betong og levering/montering av elektromekanisk utstyr.

Illustrasjon av Storlia vannkraftverk
Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

 

Tegning av Storlia vannkraftverk
Tegning av Storlia vannkraftverk

Arbeidene utføres av AF Gruppen og Rainpower.

Prosjektleder: Arne Sandvold

+47 957 23 959
Arne.sandvold@statkraft.com

Byggeleder: Øyvind Sandstå

+47 907 69 204
Oyvind.sandsta@statkraft.com

 

Selskap Eierandel
Statkraft 65 %
BKK 26,25 %
SKL 8,75 %
Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

Nøkkeltall

  • Planlagt årsproduksjon på 34 GWh
  • Installert effekt på 8,5 MW (6+2,5)
  • Planlagt produksjonsstart i andre kvartal 2020
  • 65 prosent eid av Statkraft

Utforsk virksomheten vår i Norge