Storlia vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Storlia kraftverk utnytter en høydeforskjell på 75 meter mellom Bjoreio og Sysenvatn i Eidfjord kommune i Vestland fylke

Storlia Kraftverk har installert effekt på 8,5 MW  og gir en tilleggsproduksjon på ca 40 GWh/år. Kraftverket ligger inne i fjellet med en tilkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av riksvei 7 og har to horisontale Francis-turbiner på henholdsvis 6 MW og 2,5 MW. 

Vannet føres fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet. Storlia er  er tilknyttet Sima-reguleringen.

Oppstart med forberedende arbeider ble gjennomført i 2015. Kraftverket ble igangsatt  i desember 2021 og er et godt eksempler på hvordan vannressursene i tidligere vannkraftutbygginger kan utnyttes enda bedre uten nye større inngrep i naturen

Illustrasjon av Storlia vannkraftverk
Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

 

Tegning av Storlia vannkraftverk
Tegning av Storlia vannkraftverk

 

Selskap Eierandel
Statkraft 65 %
Eviny 26,25 %
SKL 8,75 %
Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

Illustrasjon av Storlia vannkraftverk

Nøkkeltall

  • Planlagt årsproduksjon på 40 GWh
  • Installert effekt på 8,5 MW (6+2,5)
  • Produksjonsstart fjerde kvartal 2021
  • 65 prosent eid av Statkraft

Utforsk virksomheten vår i Norge