Snødekket fjell

Chile

Statkraft har vært til stede i Chile siden 2014. Selskapet driver vannkraftverk og utvikler prosjekter innenfor vannkraft og vindkraft.

Vannkraftverkene La Confluencia og La Higuera ligger i sentrale områder i landet og drives gjennom et joint venture med det australske selskapet Pacific Hydro.

I 2015 kjøpte Statkraft aksjemajoriteten i selskapet Empresa Eléctrica Pilmaiquén med prosjekter og kraftanlegg ved Pilmaiquén-elven på grensen mellom regionene Los Lagos og Los Ríos i det sørlige Chile. Statkraft driver elvekraftverket Rucatayo og bygger for tiden vannkraftanlegget Los Lagos, mens vannkraftprosjektet Osorno er på designstadiet.

Statkraft fremmer vindkraft i Chile gjennom å utvikle tre vindparker med samlet effekt på 110 MW sentralt i landet. Driften av de tre vindparkene vil årlig gi en utslippsreduksjon på 100 000 tonn CO2 sammenlignet med fossil kraftproduksjon.

Vannkraftverk
Chile
Foto: Statkraft

Rucatayo elvekraftverk

Fakta

  • Drift av tre vannkraftverk
  • 263 MW installert effekt
  • Et vannkraftverk under bygging med installert effekt på 52 MW
  • Tre vindkraftprosjekter med samlet installert effekt på 109,35 MW
  • Et vannkraftprosjekt i redesignfase

Gå til Statkraft Chiles nettside

Chile landkontor - Santiago
Statkraft Chile Inversiones Eléctricas Ltda.
Adresse

Av. Vitacura 2969, 7th Floor

Edificio Torre Alto El Golf

CP 7550007, Las Condes, Santiago

Utforsk virksomheten vår i Chile