Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sikre 100% grønn energi døgnet rundt med 24/7 kraftkjøpsavtale

Se for deg innovative og skreddersydde løsninger som støtter din bedrift i å nå bærekraftsmålene gjennom anskaffelse av fornybarenergi. Statkraft begynte i 2020 å tilby 24/7 fornybare løsninger i industriell skala, og en av løsningene er konseptet «Pure Statkraft PPA» som er en 24/7 kraftkjøpavtale.

100% grønn energi til enhver tid

Statkraft er en pioner og markedsleder i Europa i å tilby grønn energi døgnet rundt. Vår portefølje med fleksible og varierende fornybare kraftverk gir oss mulighet til å levere i realtid, kraftbehov døgnet rundt. Dette er 24/7 PPA.

24/7 PPA løsningen støtter utbygging av nye sol- og vindprosjekter og aktivt bidrar til avkarbonisering av nettet. Vi kombinerer fleksibel fornybar kraftproduksjon og sørger for at fornybar produksjon skjer akkurat i det øyeblikket forbruket skjer. I landene som ikke tilbyr timebaserte garantier, kan 24/7 konseptet sertifiseres av en uavhengig part for å sørge for at alle kriterier oppfylles.

Over 100 års erfaring innen fornybar energi: Statkraft har lenge vært Europas største fornybare energiprodusent, og vi investerer aktivt i å produsere det verden trenger mest i dag - 100% i fornybar energi.

"Pure Statkraft PPA hjelper selskaper i å nå sine bærekraftsmål ved å levere fornybar energi i realtid. Det gir industri og kommersielle selskaper muligheten til å gjøre troverdige krav med hensyn til deres grønne verdi."
Max Andrews
Originator hos Statkraft og medlem av EnergyTag og Eurelectric 24/7 PPA taskforces 

100% grønn energi 24/7: Hva betyr det?

En 24/7 grønn kraftkjøpavtale matcher forbruk og produksjon i sanntid. Sammenlignet med en klassisk grønn kraftkjøpavtale, så kan kilder som sol og vind som gir svingende produksjon bare dekke en de av forbruksprofilen til en forbruker på timebasis. Forbrukeren må kjøpe resten av kraften i spotmarkedet hvor det er sannsynlighet for at kraften kommer fra en fossil kilde.

Med en 24/7 kraftkjøpavtale, kan Statkrafts fleksible vannkraft benyttes for å dekke resten av forbruksprofilen og gi kundene være 100% grønn energi hver eneste time.  Med vår vannkraftportefølje er vi i en unik posisjon til å kunne overvinne en kjent barriere for 24/7 grønn energi: Brudd i produksjon av fornybar energi.

Hvorfor staser på grønn energi døgnet rundt?

  • For forbrukere med ambisjon om å bevege seg mot og utover 100% grønn energi
  • For ulike industrier, fra transportsektoren og deres leverandører, tungindustri, detaljhandel og mange flere
  • For å sikre den høyeste form for troverdighet i markedet

Fordeler med en sertifisert 24/7 kraftkjøpavtale

  • Døgnet rundt: 100% grønn energi, til enhver tid
  • Etterspørselsbasert: Oppfyller forbruksbehovet ditt med 100% nøyaktighet
  • Sanntid: Måling hver time helt ned til hvert 15. minutt
  • Integrert: Kombinerer vind- og solenergi med fleksibel vannkraft
  • I Tillegg: Hjelper elektrifisering og lokal forankring av den fornybare produksjonen

Statkraft drevet innovasjon

Vi samarbeider med Eurelectric, den europeiske bransjeorganisasjonen, og Energy Tag, et uavhengig, ideelt, bransjeledende initiativ for å definere og bygge et marked for opprinnelsesgarantier per time, for å sette globale standarder for energisertifikater. Gjennom vårt felles arbeid, ønsker vi å gjøre det mulig for energibrukere å verifisere kilden til strøm og karbonutslipp i sanntid.

Les mer om Energy Tag-initiativet

Vår ekspert for 100 % grønn energi, døgnet rundt

Max Andrews
Head of Nordic Environmental Products

Nordics

Hvordan det fungerer