Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Alta vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Alta kraftverk ligger i Sautso i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke.

 • 1987
  Første driftsår
 • 150 MW
  Installert effekt
 • 694,7 GWh
  Årlig produksjon

Om kraftverket

Kraftverket er bygget 40 kilometer fra utløpet av Altaelven, som har tilsig fra en stor del av Finnmarksvidda. De nederste 40 kilometer av elven er lakseførende. Kraftverket utnytter et fall på 185 meter fra det 18 kilometer lange magasinet Virdnejávri. Storparten av magasinet ligger i Kautokeino kommune.

Fra den 110 meter høye betonghvelvdammen, som er Norges høyeste, til utløpet fra kraftstasjonen er elven tørrlagt i en strekning på to kilometer. For at temperaturen i driftsvannet gjennom kraftstasjonen best mulig skal tilsvare vanntemperaturen i elven nedenfor kraftverket, er det etablert inntak på to forskjellige nivåer. Fra kraftstasjonen ledes vannet tilbake til elven gjennom en utløpstunnel. Alta kraftverk har to aggregat med Francis-turbiner.

Kraftverket er en av de mest kontroversielle vannkraftutbygginger som har funnet sted i Norge. Protestene hadde blant annet sammenheng med hensynet til reindriftsnæringen i området og Altaelven som lakseførende vassdrag. Les mer om Alta-utbyggingen i 1980-1987 her.

Alta kraftverk er et besøkskraftverk. Du kan besøke Altadammen i Sautso med guidet omvisning. Arrangeres hele året av lokale turoperatører. Det er ingen omvisning i kraftverket.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Alta kraftverk
  Alta
  Jan Inge Karlsen

  Altadammen er Norges høyeste betonghvelvdam

 • Alta kraftverk maskinsal
  Alta
  Jan Inge Karlsen

  Maskinsalen i Alta kraftverk med to generatortopper

 • Alta kraftverk portalbygg
  Alta
  Jan Inge Karlsen

  Portalbygget til Alta kraftverk

Utforsk virksomheten vår i Norge