Gråsjø vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Gråsjø kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke.

  • 1970
    Første driftsår
  • 15 MW
    Installert effekt
  • 73,8 GWh
    Årlig produksjon

Elven Folla reguleres av driften av kraftverket, og vannet ledes ut i Follsjøen etter produksjonen i kraftverket.

Kraftverket utnytter et fall på 61 meter fra magasinet Gråsjø, som er regulert mellom 483 og 430 meter over havet. Det overføres også vann til Gråsjømagasinet fra elva Vindøla gjennom et takrennesystem.

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin.

Gråsjø kraftverk
Gråsjø kraftverk (Foto: Jostein Bruset)

 

Maskinsal
Maskinsal. (Foto: Jostein Bruset)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge