Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Gråsjø vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Gråsjø kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke.

  • 1970
    Første driftsår
  • 15 MW
    Installert effekt
  • 73,8 GWh
    Årlig produksjon

Elven Folla reguleres av driften av kraftverket, og vannet ledes ut i Follsjøen etter produksjonen i kraftverket.

Kraftverket utnytter et fall på 61 meter fra magasinet Gråsjø, som er regulert mellom 483 og 430 meter over havet. Det overføres også vann til Gråsjømagasinet fra elva Vindøla gjennom et takrennesystem.

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin.

Gråsjø kraftverk
Gråsjø kraftverk (Foto: Jostein Bruset)

 

Maskinsal
Maskinsal. (Foto: Jostein Bruset)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge