Jump to content Jump to navigation Jump to search
Traineer i møte
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Internasjonalt traineeprogram

Få en pangstart på karrieren din og bli med på å utvikle morgendagens energiløsninger som trainee i Statkraft.

Som trainee vil du bli kjent med hele Statkrafts organisasjon, virksomhet og strategi. Vi tilbyr faste stillinger som trainee i et av selskapets stabs- eller forretningsområder, utenlandsopphold, markedsbasert lønn og et skreddersydd rotasjonsprogram som sikrer din læring og utvikling. Slik kan du finne din nisje og bli en av de beste innen feltet. 

Hva kan du forvente?

Det skreddersydde ettårige programmet består av tre jobbrotasjoner hvorav minst én ofte er utenlands.

Du starter vanligvis i jobben i begynnelsen av september og får en fast tilsettelse i en avdeling. Der fortsetter du gjerne i ny stilling etter programmet er fullført.

Rotasjonene du skal være med på bestemmes med utgangspunkt i bakgrunnen og ønskene dine, og i kombinasjon med enhetens kompetansebehov. Gjennom traineeprogrammet får du verdifull innsikt i de forskjellige forretningsområdene og nettverkene i Statkraft, og du får utviklet forskjellige ferdigheter og ekspertise.

Gjennom året kan du også vente deg tett oppfølging og jevnlig kurs og fellessamlinger med de andre traineene.  

"Du får prøve deg på helt ulike stillinger, samtidig som du bidrar til det samme overordnede formålet om å skape en grønn fremtid."

Ung kvinne
Guro Persen
Trainee innen Corporate Strategy & Analysis

Hvem er du?

Vi ansetter unge og lovende talenter med ulik utdanningsretning fra både norske og internasjonale utdanningsinstitusjoner. Toppkandidatene våre oppfyller gjerne denne beskrivelsen:

  • Du har et sterkt engasjert for fornybar energi og ønske om å løse klimautfordringene
  • Du har utdanning på masternivå og solide resultater
  • Du har gode språkkunnskaper
  • Du ønsker en bratt læringskurve, kommuniserer godt og trives med et høyt arbeidstempo
  • Du har stor arbeidsglede og ønsker å være med å utvikle Statkraft videre
  • Du er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver og mobilitet  


Møt våre traineer

Hvordan søke?

Fristen for å søke om å bli del av traineeprogrammet 2020 har utløpt. Neste mulighet for å søke seg på vårt traineeprogram åpner høsten 2020. Traineestillingene vil da bli publisert under "Ledige stillinger".

Hvis du ønsker å bli varslet neste traineeprogram publiseres, kan du registrere deg her. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instragram for innblikk i arbeidshverdagen i Statkraft.

Relatert innhold

Kontakt oss