Sylsjø vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Sylsjø småkraftverk er tilknyttet Nea-/Nidelv vassdraget som starter i Sverige, renner gjennom Trøndelag og ender opp i Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke.

 • 2009
  Første driftsår
 • 3 MW
  Installert effekt
 • 8,8 GWh
  Årlig produksjon

Kraftstasjonen, som ligger i Åre kommune i Sverige, ved utløpet av tappetunnelen fra Sylsjødammen og utnytter en fallhøyde på 19 meter.

Kraftstasjonen har ett aggregat som er utstyrt med en Kaplan-turbin.

Reguleringsmagasinet for dette kraftverket ligger delvis i Åre og Berg kommuner i Sverige.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

 

 

 • Sylsjø kraftverk på avstand.
  Sylsjø
  Mikal Sveen

  Sylsjø kraftverk ligger i utløpet fra Sylsjødammen

 • Sylsjø kraftverk på avstand.
  Sylsjø
  Mikal Sveen

  Minikraftverket er bygget i betong og er godt tilpasset omgivelsene.

 • En Kaplan-turbin.
  Sylsjø
  Mikal SVeen

  Kraftverket har bare ett aggregat, utstyrt med en Kaplan-turbin.

 • Sylsjødammen.
  Sylsjø
  Mikal Sveen

  Sylsjødammen og magasin. I bakgrunnen Helagsfjället med Predikstolen til høyre i bildet.

Utforsk virksomheten vår i Norge