Produkter og tjenester

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Selskapet ble grunnlagt i 1895 og er heleid av den norske stat. Vi eier og drifter egne kraftverk, i tillegg til å drifte kraftverk og selge strøm på vegne av tredjeparter. Vi tilbyr fysiske og finansielle energiløsninger til kunder over hele Europa og muliggjør et lønnsomt grønt skifte.

Våre fokusområder