Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ås fjernvarme

Norge / Fjernvarme / Kraftverk

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Ås kommune i Viken fylke.

  • 2013
    Første driftsår
  • 29 MW
    Installert effekt
  • 26,7 GWh
    Årlig produksjon

En varmesentral basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet, er bygd inne på området til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Andelen av fornybar energi er på 99,8 prosent i varmesentralen.

Et om lag 5,5 kilometer langt fjernvarmenett er bygd gjennom NMBUs område og videre ned gjennom Ås sentrum og frem til Ås ungdomsskole. I tillegg har Statkraft overtatt rundt 1,5 kilometer med eksisterende fjernvarmenett inne på NMBUs område.

Ås varmesentral
Ås varmesentral. (Foto: Statkraft Varme)

NMBUs bygninger og flere kommunale og private bygninger i Ås sentrum er tilknyttet fjernvarmenettet. Varmesentralen skal også kunne brukes av universitet til undervisning og FoU-aktiviteter.

Se også statkraftvarme.no

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge