Ås fjernvarme

Norge / Fjernvarme / Kraftverk

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Ås kommune i Viken fylke.

  • 2013
    Første driftsår
  • 29 MW
    Installert effekt
  • 26,7 GWh
    Årlig produksjon

En varmesentral basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet, er bygd inne på området til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Andelen av fornybar energi er på 99,8 prosent i varmesentralen.

Et om lag 5,5 kilometer langt fjernvarmenett er bygd gjennom NMBUs område og videre ned gjennom Ås sentrum og frem til Ås ungdomsskole. I tillegg har Statkraft overtatt rundt 1,5 kilometer med eksisterende fjernvarmenett inne på NMBUs område.

Ås varmesentral
Ås varmesentral. (Foto: Statkraft Varme)

NMBUs bygninger og flere kommunale og private bygninger i Ås sentrum er tilknyttet fjernvarmenettet. Varmesentralen skal også kunne brukes av universitet til undervisning og FoU-aktiviteter.

Se også statkraftvarme.no

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge