Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kalhovd, Strengen og Grotte dammer

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Dette er prosjektsiden for Kalhovd, Strengen og Grotte dammer, et omfattende oppgraderingsprosjekt i reguleringsområdet til Mår kraftverk i Tinn kommune. Her vil du finne informasjon om prosjektet, fremdrift og kontaktinformasjon.

Om oppgraderingsprosjektet

Statkraft skal gjennomføre en omfattende oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer tilhørende Mår kraftverk. Dagens dammer tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet, og Statkraft skal derfor gjennomføre en omfattende oppgradering av damanleggene.

Følgende dammer skal oppgraderes

 • Kalhovd dam:
  Platedam ferdig i 1948, ca 375 m lang, største høyde 15 m
 • Strengen dammer (I, II, III):
  Platedam ferdig i 1948, total lengde ca 655 m, største høyde 14 m
 • Grotte dam:
  Plate/hvelvdam ferdig i 1948, 275 m lang, største høyde 12 m
  Inntaksmagasin for Mår kraftverk, 820 m fall / 180 MW / 1,1 TWh

Involverte

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt Statkraft å gjennomføre prosjektet fordi dagens dammer ikke tilfredsstiller nye og strengere krav til damsikkerhet.

Statkraft Energi AS drifter og vedlikeholder damanleggene ved Kalhovd, Strengen og Grotte på vegne av Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) som er konsesjonær. Norconsult er rådgiver for prosjektet og Brødrene Alseth har kontrakt for oppgraderingen av Kalhovdvegen.

Siste prosjektoppdateringer

10 jan., 2024
Vinterpause på Kalhovdvegen

Anleggsarbeidene på Kalhovdvegen har tatt vinterpause frem til slutten av mars.

Ytterligere informasjon om oppstart av anleggsarbeidene langs veien, og endelig dato for åpning for normal trafikk vil bli annonsert her i slutten av juni 2024. 

Prosjektets fremdriftsplan

 • 2023

  Oppgradering Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. 

 • 2024

  Oppgradering av Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. 

 • 2025

  Oppgradering av Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. Forberedende arbeider på dammer.

 • 2026-2031

  Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende veivedlikehold.

Kontakt oss for mer informasjon:

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt
Man
Mats Nilsen
Prosjektleder