Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Menneskerettigheter

Vi har forpliktet oss til å respektere menneskerettighetene og arbeider kontinuerlig for å forankre dette i måten vi driver vår virksomhet på.

Respekt for menneskerettighetene er en viktig del av våre etiske retningslinjer, Statkrafts Leveregler, og en integrert del av våre styrende prinsipper. Respekt for menneskerettighetene skal være en naturlig del av våre daglige aktiviteter og dette arbeidet inkluderer blant annet aktsomhetsvurderinger, gjennomføring av tiltak der det er behov og dialog med interessegrupper.

Vi har deltatt i FNs Global Compact siden 2010 og baserer vårt arbeid på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. For nye byggeprosjekter veiledes vi også av IFCs standarder.

Vårt arbeid med å respektere menneskerettighetene omfatter både våre ansatte og våre samarbeidspartnere, og også samfunn og individer som blir berørt av vår virksomhet.

Respekt for menneskerettighetene

Som et ansvarlig selskap respekterer vi menneskerettighetene i hele vår virksomhet, også hos entreprenører, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Vår forpliktelse til å respektere menneskerettighetene er beskrevet i Statkrafts Leveregler, og i Statkrafts leveregler for leverandører.

Respekt for menneskerettighetene blir inkludert i våre interne krav og vår forretningspraksis, og vi arbeider for å styrke og fremme klagemekanismer helt ned på prosjektnivå.

Hvordan vi jobber med menneskerettigheter

Våre retningslinjer beskriver vår forpliktelse til å respektere menneskerettighetene, inkludert krav om å utføre aktsomhetsvurderinger. Vi har en risikobasert tilnærming og jobber systematisk for å integrere respekt for menneskerettighetene i våre kjerneprosesser, som for eksempel ved anskaffelser, fusjoner og oppkjøp, rekruttering, kapitalinvesteringer og greenfield-utvikling.

I vår aktsomhetsvurdering på konsernnivå ble følgende områder identifisert som de viktigste:

 • Som utvikler og operatør av fornybar kraft har vi risikoer knyttet til menneskerettigheter i forbindelse med potensiell negativ innvirkning på lokalsamfunnene og ulike utfordringer knyttet til sikkerhet.
 • Som arbeidsgiver står vi overfor utfordringer knyttet til mangfold og inkludering.
 • Som kjøper av varer og tjenester står vi overfor utfordringer knyttet til arbeidstakerrettigheter og arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

Vi legger vekt på at kunnskap og bevisstgjøring er viktig for å sikre respekt for menneskerettighetene i vår virksomhet. I tillegg til generell opplæring for alle ansatte om Statkrafts etiske retningslinjer sørger vi for opplæring om menneskerettighetsspørsmål for nøkkelgrupper, som for eksempel ledergrupper og prosjektteam.

Noen av våre fokusområder

 • Anleggsarbeider stående ved siden av en lokal kvinne
  Peru
  Foto: Statkraft

  Urfolks rettigheter

  Våre aktiviteter kan ha innvirkning på urfolks lokalsamfunn. Vi søker samarbeid med urfolk for å komme frem til løsninger som tar hensyn til deres behov.

 • Mann med hjem med Statkraftlogo
  Foto: Oliver Tjaden/Statkraft

  Sikkerhet og menneskerettigheter

  Vi anerkjenner at det er en tett kobling mellom respekt for menneskerettigheter og sikkerhet, og vi følger prinsippene i Voluntary Principles on Security and Human Rights.Relatert innhold