Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Finansstrategi

Statkraft AS er utsteder av nye lån i konsernet. Konsernet skal ha en likviditetsreserve som er tilstrekkelig til å drive virksomheten i over seks måneder uten nye låneopptak.

Konsernet har en ubrukt kommittert trekkfasilitet på EUR 1,3 milliarder og som forfaller i 2028 med 1 års mulighet for forlengelse. Fasiliteten ble signert i mars 2022.

Nye lån skal legges ut på løpetider som sikrer konsernet langsiktig finansiering og en god spredning av forfall.

Gjelden plasseres i morselskapet Statkraft AS, slik at långiverne får sikkerhet i hele konsernets balanse. Samtlige långivere sidestilles gjennom pari passu klausuler og avtaler om negativ pantsettelse. Låneopptak på datterselskapsnivå er begrenset gjennom avtalemessige restriksjoner.