Elv, båter og hus
Lyon, Frankrike

Frankrike

Statkraft etablerte kontor i Lyon i 2009 med sikte på å gjøre nytte av selskapets erfaring innenfor vannkraft i det franske energimarkedet.

Frem mot 2030 skal mange av vannkraftkonsesjonene i Frankrike legges ut på anbud, og Statkraft arbeider med å posisjonere selskapet for tildeling av vannkraftlisenser.

Gjennom de seneste årene, og takket være ambisiøse vekstmål for fornybar energi, har det franske markedet gradvis åpnet opp for vind- og solkraft. Til å begynne med var disse prosjektene utelukkende subsidiert, men utvikles i dag i økende grad gjennom industrielle og kommersielle kraftkjøpsavtaler (PPA).

Vårt team i Frankrike er satt sammen av eksperter på vannkraft, kraftkjøpsavtaler og lokale markedsforhold. Teamet gir aktiv støtte til:

  • vekst for vind- og solkraftprodusenter og -utviklere ved å skape lønnsomhet gjennom korte og langsiktige kraftkjøpsavtaler
  • overgang til bruk av grønn kraft for industrielle forbrukere gjennom strømforsyningsavtaler
Solcellepaneler
Foto: Statkraft

Fakta

  • Kontor åpnet i 2009
  • Tilbyr oppskrift på lønnsomhet for utviklere av vind- og solkraft
  • Tilrettelegger for grønt energiskifte hos storskala forbrukere

Gå til Statkraft Frankrikes nettside

Frankrike landkontor - Lyon
Statkraft France SAS
Faks

+33 (0) 4 78 94 94 87

Adresse

Cité Internationale de Lyon

66 Quai Charles de Gaulle

69463 Lyon Cedex 06

Utforsk vår globale virksomhet