Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
Organisasjonskart

Konsernsjefen er ansvarlig overfor styret for Statkrafts virksomheter og har delegert ulike ansvarsfelt til konserndirektørene for forretnings- og stabsområder.

Våre forretningsområder:

 • Norden er ansvarlig for eierskap av og drift- og vedlikeholdstjenester til Statkraft-kontrollerte kraftanlegg i Norden og for industrielt eierskap.

 • Europa er ansvarlig for utvikling av og eierskap av alle kraftverk i Europa, samt batteriaktivitetene. I tillegg har forretningsområdet ansvar for gjennomføringen av store prosjekter i Statkraft, og for konsernets innkjøpsfunksjon.

 • Internasjonal er ansvarlig for å anskaffe, utvikle, eie og drifte fornybare kraftanlegg utenfor Europa, både vannkraft, vindkraft, solenergi og batterier.

 • Marked er ansvarlig for kommersiell optimalisering og utvikling av Statkrafts fleksible kraftportefølje, samt for å tilrettelegge for markedsadgang, støtte investeringsbeslutninger og sikre langsiktige verdier gjennom globale hedging-strategier.

 • Nye energiløsninger  er selskapets inkubator for forretningsutvikling i nye energiløsninger og virksomheter som trenger en skreddersydd forretningsmodell. 

Våre to stabsområder:

 • Finans og IT er ansvarlig for å optimalisere økonomistyringen, drive frem konsernets resultater, fordele ressurser effektivt og styre risiko, samt hele IT-ormådet.

 • Konsernstaber er ansvarlig for funksjoner som støtter hele Statkraft-konsernet, inkludert Human Resources (HR), Corporate Relations (kommunikasjon og samfunnskontakt), Sustainability, Governance & Compliance, Corporate Strategi & Analysis, Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og konsernadministrasjonen.

 • Lederen for konsernrevisjon rapporterer funksjonelt til styret og administrativt til konsernsjefen. Denne funksjonen er ikke medlem av konsernledelsen, men deltar i finansdirektørens ledergruppe.

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet.

Styret

Styret er det øverste organet i Statkrafts organisasjon.
 • Kvinne som smiler
  Alexandra Bech Gjørv
  Styreleder, Statkraft
  Les mer
 • Mann som smiler
  Lars Røsæg
  Styremedlem
  Les mer
 • Mann
  Mikael Lundin
  Styremedlem
  Les mer
 • Pål Erik Sjåtil
  Styremedlem
  Les mer
 • Kvinne som smiler
  Ingelise Arntsen
  Nestleder
  Les mer
 • Kvinne som smiler
  Marte Lind
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer
 • Mann
  Lars Mathisen
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer
 • Mann som smiler
  Thorbjørn Holøs
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av konsernsjefen og konserndirektørene for forretnings- og stabsområder. Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet.
 • Kvinne
  Birgitte Ringstad Vartdal
  Konsernsjef Statkraft
  Les mer
 • Anna smiler
  Anna Nord Bjercke
  Konserndirektør for Finans og IT
  Les mer
 • Kvinne som smiler
  Ingeborg Dårflot
  Konserndirektør Internasjonal virksomhet
  Les mer
 • Mann ser inn i kameraet
  Dag Smedbold
  Konstituert konserndirektør Norden
  Les mer
 • kvinne
  Barbara Flesche
  Konserndirektør Europa
  Les mer
 • Mann som smiler
  Hallvard Granheim
  Konserndirektør for Marked
  Les mer
 • Mann som smiler
  Jürgen Tzschoppe
  Konserndirektør Nye energiløsninger
  Les mer
 • Mann som smiler
  Henrik Sætness
  Konserndirektør for Konsernstaber
  Les mer

Relatert innhold