Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
Organisasjonskart

Konsernsjefen er ansvarlig overfor styret for Statkrafts virksomheter og har delegert ulike ansvarsfelt til konserndirektørene for forretnings- og stabsområder.

Våre fire forretningsområder:

 • Produksjon er ansvarlig for drift- og vedlikeholdstjenester til Statkraft-kontrollerte kraftanlegg globalt, for verdiskapingen i Statkrafts fleksible kraftproduksjonsportefølje i Europa og for Statkrafts virksomheter innenfor fjernvarme og industrielt eierskap.

  Vind- og solkraft Europa er ansvarlig for utvikling av og eierskap i vind- og solkraftanlegg i Europa. I tillegg har forretningsområdet ansvar for gjennomføringen av store prosjekter i Statkraft, for konsernets innkjøpsfunksjon og for ny forretningsutvikling.

 • Internasjonal kraft er ansvarlig for å anskaffe, utvikle, eie og drifte fornybare kraftanlegg utenfor Vest-Europa, både vannkraft, vindkraft og solenergi.

 • Marked og IT er ansvarlig for kommersiell optimalisering og utvikling av Statkrafts fleksible kraftportefølje, samt for å tilrettelegge for markedsadgang, støtte investeringsbeslutninger og sikre langsiktige verdier gjennom globale hedging-strategier.

Våre to stabsområder:

 • Finansdirektørens stab er ansvarlig for å optimalisere økonomistyringen, drive frem konsernets resultater, fordele ressurser effektivt og styre risiko.

 • Konsernstaber er ansvarlig for funksjoner som støtter hele Statkraft-konsernet, inkludert Human Resources (HR), Corporate Relations (kommunikasjon og samfunnskontakt), Sustainability, Governance & Compliance, Corporate Strategi & Analysis, Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og konsernadministrasjonen.

 • Lederen for konsernrevisjon rapporterer funksjonelt til styret og administrativt til konsernsjefen. Denne funksjonen er ikke medlem av konsernledelsen, men deltar i finansdirektørens ledergruppe.

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet.

Styret

Styret er det øverste organet i Statkrafts organisasjon.
 • contact profile
  Thorhild Widvey
  Styreleder
  Les mer
 • contact profile
  Peter Mellbye
  Nestleder
  Les mer
 • contact profile
  Mikael Lundin
  Styremedlem
  Les mer
 • contact profile
  Bengt Ekenstierna
  Styremedlem
  Les mer
 • contact profile
  Ingelise Arntsen
  Styremedlem
  Les mer
 • contact profile
  Vilde Eriksen Bjerknes
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer
 • contact profile
  Asbjørn Sevlejordet
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer
 • contact profile
  Thorbjørn Holøs
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av konsernsjefen og konserndirektørene for forretnings- og stabsområder. Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet.
 • contact profile
  Christian Rynning-Tønnesen
  Konsernsjef
  Les mer
 • contact profile
  Anne Harris
  Konserndirektør for Finans
  Les mer
 • contact profile
  Hilde Bakken
  Konserndirektør for Produksjon
  Les mer
 • contact profile
  Birgitte Ringstad Vartdal
  Konserndirektør for Vind- og solkraft Europa
  Les mer
 • contact profile
  Hallvard Granheim
  Konserndirektør for Marked og IT
  Les mer
 • contact profile
  Jürgen Tzschoppe
  Konserndirektør for Internasjonal kraft
  Les mer
 • contact profile
  Henrik Sætness
  Konserndirektør for Konsernstaber
  Les mer

Relatert innhold