Jump to content Jump to navigation Jump to search
Mennesker på kontoret
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Organisasjonskart

Konsernsjefen er ansvarlig overfor styret for Statkrafts virksomheter og har delegert ulike ansvarsfelt til konserndirektørene for forretnings- og stabsområder.

Våre fire forretningsområder:

 • Produksjon er ansvarlig for drift- og vedlikeholdstjenester til Statkraft-kontrollerte kraftanlegg globalt, for verdiskapingen i Statkrafts fleksible kraftproduksjonsportefølje i Europa og for Statkrafts virksomheter innenfor fjernvarme og industrielt eierskap.

  Vind- og solkraft Europa er ansvarlig for utvikling av og eierskap i vind- og solkraftanlegg i Europa. I tillegg har forretningsområdet ansvar for gjennomføringen av store prosjekter i Statkraft, for konsernets innkjøpsfunksjon og for ny forretningsutvikling.

 • Internasjonal kraft er ansvarlig for å anskaffe, utvikle, eie og drifte fornybare kraftanlegg utenfor Vest-Europa, både vannkraft, vindkraft og solenergi.

 • Marked og IT er ansvarlig for kommersiell optimalisering og utvikling av Statkrafts fleksible kraftportefølje, samt for å tilrettelegge for markedsadgang, støtte investeringsbeslutninger og sikre langsiktige verdier gjennom globale hedging-strategier.

Våre to stabsområder:

 • Finansdirektørens stab er ansvarlig for å optimalisere økonomistyringen, drive frem konsernets resultater, fordele ressurser effektivt og styre risiko.

 • Konsernstaber er ansvarlig for funksjoner som støtter hele Statkraft-konsernet, inkludert Human Resources (HR), Corporate Relations (kommunikasjon og samfunnskontakt), Sustainability, Governance & Compliance, Corporate Strategi & Analysis, Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og konsernadministrasjonen.

 • Lederen for konsernrevisjon rapporterer funksjonelt til styret og administrativt til konsernsjefen. Denne funksjonen er ikke medlem av konsernledelsen, men deltar i finansdirektørens ledergruppe.

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet.

Styret

Styret er det øverste organet i Statkrafts organisasjon.
 • profile image
  Thorhild Widvey
  Styreleder
  Les mer
 • profile image
  Peter Mellbye
  Nestleder
  Les mer
 • profile image
  Mikael Lundin
  Styremedlem
  Les mer
 • profile image
  Bengt Ekenstierna
  Styremedlem
  Les mer
 • profile image
  Ingelise Arntsen
  Styremedlem
  Les mer
 • profile image
  Vilde Eriksen Bjerknes
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer
 • profile image
  Asbjørn Sevlejordet
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer
 • profile image
  Thorbjørn Holøs
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av konsernsjefen og konserndirektørene for forretnings- og stabsområder. Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet.
 • profile image
  Christian Rynning-Tønnesen
  Konsernsjef
  Les mer
 • profile image
  Anne Harris
  Konserndirektør for Finans
  Les mer
 • profile image
  Hilde Bakken
  Konserndirektør for Produksjon
  Les mer
 • profile image
  Birgitte Ringstad Vartdal
  Konserndirektør for Vind- og solkraft Europa
  Les mer
 • profile image
  Hallvard Granheim
  Konserndirektør for Marked og IT
  Les mer
 • profile image
  Jürgen Tzschoppe
  Konserndirektør for Internasjonal kraft
  Les mer
 • profile image
  Henrik Sætness
  Konserndirektør for Konsernstaber
  Les mer

Relatert innhold

Kontakt oss