Organisasjonskart

Konsernsjefen er ansvarlig overfor styret for Statkrafts virksomheter og har delegert ulike ansvarsfelt til konserndirektørene for forretnings- og stabsområder.

Våre forretningsområder:

 • Norden er ansvarlig for eierskap av og drift- og vedlikeholdstjenester til Statkraft-kontrollerte kraftanlegg i Norden og for industrielt eierskap.

 • Europa er ansvarlig for utvikling av og eierskap av alle kraftverk i Europa, samt batteriaktivitetene. I tillegg har forretningsområdet ansvar for gjennomføringen av store prosjekter i Statkraft, og for konsernets innkjøpsfunksjon.

 • Internasjonal er ansvarlig for å anskaffe, utvikle, eie og drifte fornybare kraftanlegg utenfor Europa, både vannkraft, vindkraft, solenergi og batterier.

 • Marked er ansvarlig for kommersiell optimalisering og utvikling av Statkrafts fleksible kraftportefølje, samt for å tilrettelegge for markedsadgang, støtte investeringsbeslutninger og sikre langsiktige verdier gjennom globale hedging-strategier.

 • Nye energiløsninger  er selskapets inkubator for forretningsutvikling i nye energiløsninger og virksomheter som trenger en skreddersydd forretningsmodell. 

Våre to stabsområder:

 • Finans og IT er ansvarlig for å optimalisere økonomistyringen, drive frem konsernets resultater, fordele ressurser effektivt og styre risiko, samt hele IT-ormådet.

 • Konsernstaber er ansvarlig for funksjoner som støtter hele Statkraft-konsernet, inkludert Human Resources (HR), Corporate Relations (kommunikasjon og samfunnskontakt), Sustainability, Governance & Compliance, Corporate Strategi & Analysis, Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og konsernadministrasjonen.

 • Lederen for konsernrevisjon rapporterer funksjonelt til styret og administrativt til konsernsjefen. Denne funksjonen er ikke medlem av konsernledelsen, men deltar i finansdirektørens ledergruppe.

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet.

Styret

Styret er det øverste organet i Statkrafts organisasjon.
 • Kvinne som smiler
  Thorhild Widvey
  Styreleder, Statkraft
  Les mer
 • Mann som smiler
  Peter Mellbye
  Nestleder
  Les mer
 • Mann
  Mikael Lundin
  Styremedlem
  Les mer
 • Pål Erik Sjåtil
  Styremedlem
  Les mer
 • Kvinne som smiler
  Ingelise Arntsen
  Styremedlem
  Les mer
 • Kvinne som smiler
  Marte Lind
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer
 • Mann
  Lars Mathisen
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer
 • Mann som smiler
  Thorbjørn Holøs
  Ansattvalgt styremedlem
  Les mer

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av konsernsjefen og konserndirektørene for forretnings- og stabsområder. Konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet.
 • Mann
  Christian Rynning-Tønnesen
  Konsernsjef, Statkraft
  Les mer
 • Kvinne som smiler
  Anne Harris
  Konserndirektør for finans og IT
  Les mer
 • Kvinne som smiler
  Ingeborg Dårflot
  Konserndirektør Internasjonal virksomhet
  Les mer
 • Kvinne
  Birgitte Ringstad Vartdal
  Konserndirektør Norden
  Les mer
 • kvinne
  Barbara Flesche
  Konserndirektør Europa
  Les mer
 • Mann som smiler
  Hallvard Granheim
  Konserndirektør for Marked
  Les mer
 • Mann som smiler
  Jürgen Tzschoppe
  Konserndirektør Nye energiløsninger
  Les mer
 • Mann som smiler
  Henrik Sætness
  Konserndirektør for Konsernstaber
  Les mer

Relatert innhold