Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Leirfossene vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Leirfossene kraftverk ligger i Nidelva i Trondheim kommune i Trøndelag fylke.

 • 2008
  Første driftsår
 • 45 MW
  Installert effekt
 • 145,8 GWh
  Årlig produksjon

Stasjonen er utstyrt med to Francis-turbiner som yter henholdsvis 29 og 16 MW.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 61 meter. Vannet ledes i sjakt og tunnel fra inntaksmagasinet Øvre Leirfoss og ned til kraftstasjonen. Derfra går vannet videre gjennom en om lag 1,5 kilometer lang utløpstunnel som munner ut nedstrøms Nedre Leirfoss.

Leirfossene kraftverk ble satt i drift i oktober 2008 etter to års byggeperiode. Det er bygget inne i fjellet under bydelen Sjetnemarka og erstattet kraftstasjonene Øvre Leirfoss og Nedre Leirfoss fra henholdsvis 1901 og 1910.

De to gamle anleggene er ikke nedlagt, men er gjort om til småkraftverk som utnytter minstevannføringen som parallelt blir ledet gjennom Nidelvas elveleie utenom tunnelsystemet for nye Leirfossene.  

Vannføring i Nidelva

Her finner du oppdatert informasjon om vannføring og temperatur ved Rathe i Nidelva:

 

Selskap Eierandel
Stakraft 100 %
 • Portalbygningen.
  Leirfossene
  Mikal Sveen

  Portalbygningen.

 • Fra byggingen av maskinhallen inne i fjellet.
  Leirfossene
  Mikal Sveen

  Fra byggingen av maskinhallen inne i fjellet i januar 2008.

 • Akslingen til den ene Francis-turbinen ruvet godt inne i fjellhallen.
  Leirfossene
  Mikal Sveen

  Akslingen til den ene Francis-turbinen ruvet godt inne i fjellhallen i mars 2008.

 • En omfattende byggeprosess fant sted inne i fjellet.
  Leirfossene
  Mikal Sveen

  En omfattende byggeprosess fant sted inne i fjellet.

 • Leirfossene
  Leirfossene
  Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

  Ferdigbygd maskinhall.

Utforsk virksomheten vår i Norge