Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Arbeidsforhold og mangfold

Medarbeiderne våre er det viktigste vi har. For våre 4 500 ansatte, spredt over 17 land, skal arbeidsmiljøet være preget av likeverd, mangfold, inkludering og gjensidig respekt.

Mangfold på arbeidsplassen

Vi tror at det å være unik er en styrke, og at mangfold med hensyn til bakgrunn, ferdigheter og kjønn er viktig for at vi skal lykkes.

I tillegg til globale retningslinjer for ansettelse og arbeidsforhold har vi en rekke landspesifikke programmer der målet er å fremme likhet, mangfold, inkludering og gjensidig respekt.

For å få en forståelse av hvordan vi presterer på disse områdene, og hva vi bør forbedre, undersøker vi jevnlig hva våre medarbeidere mener om arbeidsforholdene i selskapet. Vi har også flere programmer som skal motvirke diskriminering og sikre at medarbeidere blir behandlet på en god måte.

Vi legger spesiell vekt på lik behandling av kjønn i vår virksomhet og mener at kvinner skal ha samme muligheter som menn, også når det gjelder lederstillinger. Vårt langsiktige mål er at det skal være minst 40 prosent kvinner i topplederstillinger. Vi har nådd 30 prosent så langt og vi har introdusert nye initiativer for å øke kvinneandelen, for eksempel et opplegg for å gjøre oss oppmerksomme på ubevisste holdninger.

Kvinnelig Statkraft ansatt
Foto: Tine Poppe

40 prosent kvinner

Vårt langsiktige mål er 40 prosent kvinner i topplederstillinger

Høye arbeidsstandarder

Vi har lang erfaring med å være en ansvarlig virksomhet, og vi ønsker å fortsette å fremme de høye arbeidsstandardene vi alltid har praktisert. Vårt mål er at våre medarbeidere og våre kontraktører skal arbeide under trygge, sikre og rettferdige forhold.

Uansett hvor vi opererer, støtter vi opp om og respekterer internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter. Videre fremmer vi likebehandling i alle sammenhenger, og vi har nulltoleranse overfor diskriminering, mobbing og trakassering.

Vi respekterer og støtter den enkeltes rett til å organisere seg og retten til kollektive forhandlinger. Vi er imot alle former for tvangsarbeid og ønsker en slutt på barnearbeid.

Relatert innhold