Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

USA

Statkraft er aktiv i det amerikanske karbon-, fornybar- og PPA-markedet.

Statkraft jobber tett med prosjektutviklere, selskaper og industri, regulerte compliance-enheter og finansinstitusjoner i det amerikanske karbon-, fornybar- og PPA-markedet.

Vi tilbyr eller engasjerer oss i skreddersydde transaksjoner for å forenkle håndteringen av forpliktelser knyttet til overholdelse av karbon og fornybar energi. 

Statkrafts amerikanske team hjelper amerikanske selskaper med å kjøpe internasjonal fornybar kraft fra Statkrafts globale fornybarportefølje. Hittil har flere amerikanske selskaper inngått samarbeid med Statkraft om fornybar kraft, miljøsertifikater eller begge deler.

I tillegg samarbeider vi med eiere og utviklere av vind- og solenergiprosjekter i USA ved å tilby kraftkjøpsavtale for fornybar elektrisitet og sertifikater. Våre tilbud forenkler prosjektfinansiering og gir pålitelige inntektsstrømmer.

Solcellepaneler som reflekterer gjesseflokk
Foto: Ole Martin Wold

Vår aktivitet

  • Til stede i USA siden 2015 
  • Basert i San Francisco (vestkysten) og Stamford (østkysten)
  • Tilrettelegger for overholdelse av karbon og fornybar energi 
  • Bistår amerikanske selskaper med anskaffelse av Statkrafts fornybare energi
  • Bistår utviklere av fornybare prosjekter ved å tilby PPA-er

Finn ut mer om våre globale aktiviteter