Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

For leverandører

Vi ønsker å samarbeide med leverandører som støtter opp om vårt strategiske mål om å levere pålitelig, fornybar og rimelig kraft til våre kunder.

Statkrafts innkjøpsprosess skal sikre at alle budgivere blir behandlet likt, at selve prosessen er forutsigbar for alle deltagere, og at våre beslutninger er etterprøvbare. Anskaffelsene gjennomføres på en bærekraftig og ansvarlig måte, og vi bruker leverandører som aksepterer å operere i samsvar med Statkrafts leveregler for leverandører.

Hvordan bli leverandør

Hvis du er en leverandør som retter deg mot det norske, svenske eller tyske markedet, anbefaler vi at du registrerer deg i kvalifiseringsordningen Utilities Nordics & Central Europe (UNCE). UNCE er en EU-godkjent kvalifiseringsordning og et leverandørregister for hele den nordiske og sentraleuropeiske energibransjen.

Hvis du er en potensiell leverandør til våre fjernvarmeaktiviteter, må du være registrert i UNCE for å bli vurdert som leverandør.

For alle andre land, vennligst ta kontakt med den lokale innkjøpsavdelingen.

Alle leverandører må følge Statkrafts leveregler for leverandører.

Ny plattform for innkjøp og anskaffelser

Statkraft vil i 2021 endre sitt innkjøps- og kontraktstyringsverktøy fra Contiki til JAGGAER. Eksisterende leverandører vil bli bedt om å følge instruksjoner i en e-post som vil bli sendt fra Alexander Beux, Procurement Platform System Manager.

I en periode vil Contiki og JAGGAER bli brukt parallelt. Lanseringen av Statkrafts nye innkjøpsplattform vil starte fra slutten av juni, og fra september vil alle nye anskaffelsesprosesser bli publisert gjennom JAGGAER-plattformen.

Anskaffelsesprosesser som allerede er påbegynt gjennom Contiki, vil bli sluttført i Contiki.

Bakgrunnen for endringen

Statkraft endrer sin innkjøpsplattform fordi mange av verktøyene selskapet bruker i "Source to Pay"-prosessen, nærmer seg slutten av sin levetid. Verktøyene er gammeldagse og mangler integrering, noe som gjør prosessen tungvint for både Statkraft og leverandører.

Den nye anskaffelsesplattformen vil bli implementert i tre faser:

  • Fase 1 omfatter anbuds- og kontraktstyringsmodulene og implementeres nå.
  • Fase 2 vil være leverandøradministrasjonsmodulen, som får oppstart mot slutten av 2021.
  • Fase 3 blir en eProcurement-modul med oppstart i andre kvartal 2022.

Med dette vil Statkraft få en moderne og mer helhetlig anskaffelsesplattform som vil gjenbruke informasjon på tvers av selskapet og gi en forenklet prosess både for Statkraft og leverandører.

Nyttige lenker:

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt våre prosedyrer for innkjøp og anskaffelser eller har spørsmål om hvordan du kan bli en kvalifisert leverandør til Statkraft.


Relatert innhold