Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bidrag til å nå FNs bærekraftsmål

Som et internasjonalt kraftselskap innen fornybar energi, mener vi våre aktiviteter kan være et viktig bidrag til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Vår historie, vår kompetanse og vår ambisjon om å kun vokse innenfor fornybar energi gjør at vi er godt posisjonert  til å  bidra til bærekraftig utvikling gjennom vår kjernevirksomhet.

FNs bærekraftsmål angir retning til en mer bærekraftig fremtid og skisserer muligheter for hvordan denne fremtiden skal bli en realitet. Bærekraftsmålene er et rammeverk som styrer vår innsats og innvirkning i dag, og gir føringer for morgendagens forretningsavgjørelser og praksis.

Vår tilnærming

Vi ser at de ulike  bærekraftsmålene henger sammen, og at en direkte innvirkning på ett mål kan skape indirekte innvirkninger på andre.  Dette kan gi positive synergieffekter, men også skape sideeffekter som må håndteres for å minimere negative innvirkninger. Vårt mål er å styrke de positive og minimere de negative innvirkningene.

Hvordan kan Statkraft bidra mest?

Vi har mange initiativer som kan knyttes til de ulike bærekraftsmålene, men vårt hovedfokus er rettet mot mål 13 om å stoppe klimaendringene og mål 7 om ren energi for alle.  Begge målene bidrar også til  mange av de øvrige bærekraftsmålene.

Ikon som representerer FNs bærekraftsmål 7
Foto: Forente Nasjoner (FN)

SDG 7: Ren energi for alle

FNs bærekraftmål 7 innebærer å sikre tilgangen til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Les mer

Ikon som representerer FNs bærekraftmål 13
Foto: Forente Nasjoner (FN)

SDG 13: Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftmål 13 innebærer å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Les mer