Jump to content Jump to navigation Jump to search
Trær og vei fra oven
Foto: Geran de Klerk på Unsplash

Bidrag til å nå FNs bærekraftsmål

Som et internasjonalt kraftselskap innen fornybar energi, mener vi våre aktiviteter kan være et viktig bidrag til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Vår historie, vår kompetanse og vår ambisjon om å kun vokse innenfor fornybar energi gjør at vi er godt posisjonert  til å  bidra til bærekraftig utvikling gjennom vår kjernevirksomhet.

FNs bærekraftsmål angir retning til en mer bærekraftig fremtid og skisserer muligheter for hvordan denne fremtiden skal bli en realitet. Bærekraftsmålene er et rammeverk som styrer vår innsats og innvirkning i dag, og gir føringer for morgendagens forretningsavgjørelser og praksis.

Vår tilnærming

Vi ser at de ulike  bærekraftsmålene henger sammen, og at en direkte innvirkning på ett mål kan skape indirekte innvirkninger på andre.  Dette kan gi positive synergieffekter, men også skape sideeffekter som må håndteres for å minimere negative innvirkninger. Vårt mål er å styrke de positive og minimere de negative innvirkningene.

Hvordan kan Statkraft bidra mest?

Vi har mange initiativer som kan knyttes til de ulike bærekraftsmålene, men vårt hovedfokus er rettet mot mål 13 om å stoppe klimaendringene og mål 7 om ren energi for alle.  Begge målene bidrar også til  mange av de øvrige bærekraftsmålene.

Ikon som representerer FNs bærekraftsmål 7
Foto: Forente Nasjoner (FN)

SDG 7: Ren energi for alle

FNs bærekraftmål 7 innebærer å sikre tilgangen til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Les mer

Ikon som representerer FNs bærekraftmål 13
Foto: Forente Nasjoner (FN)

SDG 13: Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftmål 13 innebærer å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Les mer

Kontakt oss