Compliance-program

Vårt compliance-program, som går ut på å agere i samsvar med lover og regler, omfatter ulike opplærings- og kommunikasjonstiltak. Compliance-programmet blir regelmessig oppdatert for å gjenspeile nye risikomomenter som blir avdekket gjennom risikovurderinger.

Det forebyggende compliance-programmet bygger på UK Anti Bribery Act og andre internasjonale standarder. Programmet har følgende kjernekomponenter:

  • Et sterkt og tydelig styringssignal fra ledelsen
  • Regelmessige risikovurderinger
  • Aktsomhetsvurderinger, såkalt due diligence, av forretningspartnere og prosjekter
  • Kontinuerlig opplærings- og kommunikasjonsarbeid for å bygge bevissthet og kultur
  • Relevante prosedyrer og interne kontroller
  • Overvåking, evaluering og håndhevelse av reglene

Kakediagram som illustrerer fokusområderRelatert innhold