Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Compliance-program

Vårt compliance-program, som går ut på å agere i samsvar med lover og regler, omfatter ulike opplærings- og kommunikasjonstiltak. Compliance-programmet blir regelmessig oppdatert for å gjenspeile nye risikomomenter som blir avdekket gjennom risikovurderinger.

Det forebyggende compliance-programmet bygger på UK Anti Bribery Act og andre internasjonale standarder. Programmet har følgende kjernekomponenter:

  • Et sterkt og tydelig styringssignal fra ledelsen
  • Regelmessige risikovurderinger
  • Aktsomhetsvurderinger, såkalt due diligence, av forretningspartnere og prosjekter
  • Kontinuerlig opplærings- og kommunikasjonsarbeid for å bygge bevissthet og kultur
  • Relevante prosedyrer og interne kontroller
  • Overvåking, evaluering og håndhevelse av reglene

Kakediagram som illustrerer fokusområder

Relatert innhold