Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Norge

Statkraft forvalter betydelige norske vannkraftressurser og er Norges største kraftprodusent. Selskapet er også Europas største produsent av fornybar energi. Statkraft har opprinnelse tilbake til 1895 og er i dag en av Norges største selskapsgrupper. Hovedkvarteret ligger på Lilleaker i Oslo.

Vår norske virksomhet omfatter 237 vannkraftverk med en samlet installert effekt på 12 910 MW, samt ni vindkraftverk med installert effekt på 796 MW og 24 fjernvarmeanlegg med installert effekt på 648 MW.

Statkrafts eierandeler i andre norske regionale kraftselskaper inkluderer aksjeposter i Skagerak Energi, BKK og Agder Energi. Statkraft har også en stor andel av norske industrivirksomheters langsiktige kraftkontrakter.

Statkraft har i nesten 30 år vært en betydelig markedsaktør innenfor nordisk energihandel.

Statkraft investerer årlig om lag en milliard kroner i rehabilitering av vannkraftverk i Norge. Selskapets normalproduksjon i Norge økte med 1,8 prosent gjennom modernisering og utvidelser i årene fra 2005 til 2020. De ulike reinvesteringene har til sammen gitt rundt 1 000 GWh i ny kraftproduksjon.

På Fosen i Midt-Norge utviklet Statkraft Europas største landvindprosjekt på vegne av Fosen Vind DA. Prosjektet omfattet seks vindparker med samlet effekt på i overkant av 1 000 MW.

Mange av Statkrafts nye forretningsinitiativer har sitt utspring og blir utviklet i Norge, for eksempel ladesystemer for elektriske kjøretøyer, datasentre, grønt hydrogen og biodrivstoff.

Kontorbygg med dekorativt turbinhjul utenfor
Oslo, Norway
Foto: Karl H. Ystanes

Statkrafts hovedkontor ligger på Lilleaker i Oslo.

Fakta

  • Statkraft historie går tilbake til 1895 i Norge
  • 237 vannkraftverk med samlet installert effekt på 12 910 MW
  • Ni vindkraftparker med samlet installert effekt på 796 MW
  • 24 fjernvarmeanlegg med installert effekt på 648 MW
  • Årlig investering på en milliard kroner i rehabilitering og modernisering av vannkraftanlegg i Norge
Hovedkontor - Oslo
Statkraft AS
Fax number

+47 24 06 70 01

Adresse

Lilleakerveien 6

P.O. Box 200, Lilleaker

NO-0216 OsloRelaterte artikler

Utforsk virksomheten vår i Norge