Norge

Statkraft forvalter betydelige norske vannkraftressurser og er Norges største kraftprodusent. Selskapet er også Europas største produsent av fornybar energi. Statkraft har opprinnelse tilbake til 1895 og er i dag en av Norges største selskapsgrupper. Hovedkvarteret ligger på Lilleaker i Oslo.

Vår norske virksomhet omfatter  direkte eierskap i 123 vannkraftverk i Norge med en samlet installert effekt på 10 291 MW, samt åtte vindkraftverk med installert effekt på 796 MW og fjernvarmeanlegg i ni norske byer med installert effekt på 648 MW.

Statkrafts eierandeler i andre norske regionale kraftselskaper inkluderer aksjeposter i Skagerak Energi, BKK og Agder Energi. Statkraft har også en stor andel av norske industrivirksomheters langsiktige kraftkontrakter.

Statkraft har i nesten 30 år vært en betydelig markedsaktør innenfor nordisk energihandel.

Statkraft investerer årlig om lag en milliard kroner i rehabilitering av vannkraftverk i Norge. Selskapets normalproduksjon i Norge økte med 1,8 prosent gjennom modernisering og utvidelser i årene fra 2005 til 2020. De ulike reinvesteringene har til sammen gitt rundt 1 000 GWh i ny kraftproduksjon.

Mange av Statkrafts nye forretningsinitiativer har sitt utspring og blir utviklet i Norge, for eksempel ladesystemer for elektriske kjøretøyer, datasentre, grønt hydrogen og biodrivstoff.

Kontorbygg med dekorativt turbinhjul utenfor
Oslo, Norway
Foto: Karl H. Ystanes

Statkrafts hovedkontor ligger på Lilleaker i Oslo.

Fakta

  • Statkraft historie går tilbake til 1895 i Norge
  • 123 vannkraftverk direkte eid med samlet installert effekt på 10 910 MW
  • Åtte vindkraftparker med samlet installert effekt på 796 MW
  • Fjernvarmeanlegg i ni norske byer med installert effekt på 556 MW
  • Årlig investering på en milliard kroner i rehabilitering og modernisering av vannkraftanlegg i Norge
Hovedkontor - Oslo
Statkraft AS
Faks

+47 24 06 70 01

Adresse

Lilleakerveien 6

P.O. Box 200, Lilleaker

NO-0216 OsloRelaterte artikler

Utforsk virksomheten vår i Norge