Jump to content Jump to navigation Jump to search
Magasin og dam
Førrevassdammen, Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Norge

Statkraft forvalter betydelige norske vannkraftressurser og er Norges største kraftprodusent. Selskapet er også Europas største produsent av fornybar energi. Statkraft har opprinnelse tilbake til 1895 og er i dag en av Norges største selskapsgrupper. Hovedkvarteret ligger på Lilleaker i Oslo.

Vår norske virksomhet omfatter 334 vannkraftverk med en samlet installert effekt på 15 722 MW, samt fire vindkraftverk med installert effekt på 378 MW og 24 fjernvarmeanlegg.

Statkrafts eierandeler i andre norske regionale kraftselskaper inkluderer aksjeposter i Skagerak Energi, BKK og Agder Energi. Statkraft har også en stor andel av norske industrivirksomheters langsiktige kraftkontrakter.

Statkraft har i nesten 30 år vært en betydelig markedsaktør innenfor nordisk energihandel.

Statkraft investerer årlig om lag en milliard kroner i rehabilitering av vannkraftverk i Norge. Selskapets normalproduksjon i Norge økte med 1,8 prosent gjennom modernisering og utvidelser i årene fra 2005 til 2020. De ulike reinvesteringene har til sammen gitt rundt 1 000 GWh i ny kraftproduksjon.

På Fosen i Midt-Norge utvikler Statkraft for tiden Europas største landvindprosjekt på vegne av Fosen Vind DA. Prosjektet omfatter seks vindparker med samlet effekt på 1 000 MW.

Mange av Statkrafts nye forretningsinitiativer har sitt utspring og blir utviklet i Norge, for eksempel ladesystemer for elektriske kjøretøyer, datasentre, grønn hydrogen og biodrivstoff.

Kontorbygg med dekorativt turbinhjul utenfor
Oslo, Norway
Foto: Karl H. Ystanes

Statkrafts hovedkontor ligger på Lilleaker i Oslo.

Fakta

  • Statkraft historie går tilbake til 1895 i Norge
  • 334 vannkraftverk med samlet installert effekt på 15 722 MW
  • Fire vindkraftparker med samlet installert effekt på 378 MW
  • 24 fjernvarmeanlegg
  • Årlig investering på en milliard kroner i rehabilitering og modernisering av vannkraftanlegg i Norge
Hovedkontor - Oslo
Statkraft AS
Faks

+47 24 06 70 01

Adresse

Lilleakerveien 6

P.O. Box 200, Lilleaker

NO-0216 OsloRelaterte artikler

Utforsk virksomheten vår i Norge

Kontakt oss