Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Refsdal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Refsdal kraftverk ligger i Ovrisdalen i Vik kommune i Vestland fylke.

 • 1968
  Første driftsår
 • 92 MW
  Installert effekt
 • 421,3 GWh
  Årlig produksjon

Anlegget utnytter fallet på 523 meter fra reguleringsmagasinet i Målsetevatn.

Vannet reguleres mellom 863 og 834 meter over havet. Også flere bekkeinntak forsyner kraftverkets to turbiner med vann. Kvilesteinsvatn, som reguleres mellom 920 og 995 meter over havet, brukes også som reguleringsmagasin.

Utløpsvannet fra Målset kraftverk, som ligger lenger oppe i vassdraget, ledes videre mot Refsdal kraftverk i tunnel. Utløpet fra Refsdal kraftverk ledes igjen til Hove kraftverk, som er lokalisert lengst nede i vassdraget Vikja.

Største eier og driftsansvarlig for anlegget er Statkraft.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 88 %
Sognekraft 12 %
 • Maskinsal.
  Refsdal
  Andreas Rokstad

  Maskinsal.

 • Maskinsal.
  Refsdal
  Andreas Rokstad

  Maskinsal.

 • Foran Refsdal kraftverk
  Refsdal
  Andreas Rokstad

  Foran Refsdal kraftverk

Utforsk virksomheten vår i Norge