Refsdal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Refsdal kraftverk ligger i Ovrisdalen i Vik kommune i Vestland fylke.

 • 1968
  Første driftsår
 • 92 MW
  Installert effekt
 • 421,3 GWh
  Årlig produksjon

Anlegget utnytter fallet på 523 meter fra reguleringsmagasinet i Målsetevatn.

Vannet reguleres mellom 863 og 834 meter over havet. Også flere bekkeinntak forsyner kraftverkets to turbiner med vann. Kvilesteinsvatn, som reguleres mellom 920 og 995 meter over havet, brukes også som reguleringsmagasin.

Utløpsvannet fra Målset kraftverk, som ligger lenger oppe i vassdraget, ledes videre mot Refsdal kraftverk i tunnel. Utløpet fra Refsdal kraftverk ledes igjen til Hove kraftverk, som er lokalisert lengst nede i vassdraget Vikja.

Største eier og driftsansvarlig for anlegget er Statkraft.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 88 %
Sognekraft 12 %
 • Maskinsal.
  Refsdal
  Andreas Rokstad

  Maskinsal.

 • Maskinsal.
  Refsdal
  Andreas Rokstad

  Maskinsal.

 • Foran Refsdal kraftverk
  Refsdal
  Andreas Rokstad

  Foran Refsdal kraftverk

Utforsk virksomheten vår i Norge