Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Svar på henvendelser med henvisning til åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gir både forbrukere og andre rett til informasjon om selskapenes håndtering av disse i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem som helst kan be om informasjon om hvordan faktiske og potensielle konsekvenser for menneskerettigheter blir håndtert og ivaretatt. Som hovedregel må slike forespørsler besvares innen tre uker.

Her legger vi ut både forespørsler som Statkraft har mottatt med henvisning til åpenhetsloven, samt våre svar.

 

 

Kontakt:

humanrights@statkraft.com

Svarbrev etter henvisning til åpenhetsloven