Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Årlig redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

Etter åpenhetsloven, lov 2021-06-18-99, § 5 er Statkraft forpliktet til å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i medhold av lovens § 4. Statkraft har valgt integrert redegjørelsen i årsrapporten, slik loven åpner for i § 5 tredje ledd. 

Her finner du redgjørelsen for aktsomhetsvurderingene vi har gjennomført

Hoveddel:

  • Menneskerettigheter, side 64-68
  • Ansvarlig leverandørkjede, side 72-74

Andre kapitler:

  • Styring av bærekraft, side 49-58.
  • Helse og sikkerhet, side 59-61
  • Sikring og beredskap, side 62-63
  • Medarbeidere og organisasjon, side 69-71
  • Forretningsetikk (for personvern), side 75-77

Ved spørsmål, ta kontakt med oss:

Våre svar på henvendelser med henvisning til åpenhetsloven