Kvilldal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Kvilldal kraftverk i Suldal kommune i Rogaland er Norges største målt i installert effekt.

 • 1981
  Første driftsår
 • 1 240 MW
  Installert effekt
 • 3 131,2 GWh
  Årlig produksjon

Anlegget er utstyrt med fire Francis-turbiner. I tillegg til vannet fra øvre nivå av Blåsjø utnytter Kvilldal kraftverk vann fra det midtre nivået ved hjelp av lange overføringstunneler fra Årdalselva i sør, Bråtveitåna i nord og Mosvatnet i vest.

Kong Olav V åpnet Kvilldal kraftverk 3. juni 1982.

I likhet med flere av 1980- og 1990-tallets kraftverk som er bygget inne i fjellet, er Kvilldal kraftverks maskinsal utformet og tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.

Statkrafts datterselskap Skagerak Energi har også en eierandel i Kvilldal kraftverk.

Les brosjyre om Ulla-Førre-anlegget

Selskap Eierandel
Statkraft 71,995 %
Skagerak Energi 1,488 %
Agder Energi 6,012 %
Lyse Energi 17,964 %
SKL 2,541 %
 • Aggregattoppene inne på Kvilldal kraftverk
  Kvilldal
  Erling Nystad

  Aggregattoppene inne på Kvilldal kraftverk

 • Kvilldal-skilt
  Kvilldal
  Erling Nystad

  Kvilldal-skilt

 • Signatur og skilt der det står «H.M. Kong Olav V åpnet Kvilldal Kraftverk 03-06-1982»
  Kvilldal
  Erling Nystad

  Signatur og skilt der det står «H.M. Kong Olav V åpnet Kvilldal Kraftverk 03-06-1982»

Utforsk virksomheten vår i Norge