Songa vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Songa kraftverk i Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke.

 • 1964
  Første driftsår
 • 120 MW
  Installert effekt
 • 625,1 GWh
  Årlig produksjon

Songa kraftverk ble satt i drift i 1964. Kraftverket utnytter vannressursene i Tokke-Vinjevassdraget og en del av Skiensvassdraget. Brutto fallhøyde er 287 meter. Installert effekt er 140 MW.

Songa kraftverk er utstyr med en Francis-turbin, det største aggregatet som den gang kunne leveres.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Portalbygningen til Songa kraftverk.
  Songa
  Erling Nystad

  Portalbygningen til Songa kraftverk.

 • Songa kraftverks maskinsal.
  Songa
  Statkraft

  Maskinsalen

 • Songa dam, oppstrøms.
  Songa
  Anita Lærum

  Songadammen oppstrøms. Songavatnet er magasinet for Songa kraftverk.

 • Songa dam, nedstrøms.
  Songa
  Statkraft

  Bildet viser Songa dam, nedstrøms. Dammen er oppgradert i 2019-2020, og hele dammen på luftsida er plastret

 • Steinblokk ved Songadammen med dikt av kunstner og musiker Knut Buen.
  Songa
  Mikal Sveen

  Steinblokk ved Songadammen med dikt av kunstner og musiker Knut Buen.

Utforsk virksomheten vår i Norge