Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Songa vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Songa kraftverk i Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke.

 • 1964
  Første driftsår
 • 140 MW
  Installert effekt
 • 625,1 GWh
  Årlig produksjon

Songa kraftverk ble satt i drift i 1964. Kraftverket utnytter vannressursene i Tokke-Vinjevassdraget og en del av Skiensvassdraget. Brutto fallhøyde er 287 meter. Installert effekt er 140 MW.

Songa kraftverk er utstyr med en Francis-turbin, det største aggregatet som den gang kunne leveres.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Portalbygningen til Songa kraftverk.
  Songa
  Erling Nystad

  Portalbygningen til Songa kraftverk.

 • Songa kraftverks maskinsal.
  Songa
  Statkraft

  Maskinsalen

 • Songa dam, oppstrøms.
  Songa
  Anita Lærum

  Songadammen oppstrøms. Songavatnet er magasinet for Songa kraftverk.

 • Songa dam, nedstrøms.
  Songa
  Statkraft

  Bildet viser Songa dam, nedstrøms. Dammen er oppgradert i 2019-2020, og hele dammen på luftsida er plastret

 • Steinblokk ved Songadammen med dikt av kunstner og musiker Knut Buen.
  Songa
  Mikal Sveen

  Steinblokk ved Songadammen med dikt av kunstner og musiker Knut Buen.

Utforsk virksomheten vår i Norge