Fykanvann vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Fykanvann kraftverk ligger i Meløy kommune i Nordland fylke.

  • 2013
    Første driftsår
  • 2 MW
    Installert effekt
  • 9 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket består av ett aggregat. Aggregatet er satt opp i en av de tomme turbingropene etter rivingen av gamle aggregater i Glomfjord kraftverk.

Mens det gjenværende aggregatet i Glomfjord kraftverk utnytter vann via inntaksmagasinet Nedre Naver, benytter Fykanvann vann fra Fykanvannet inntaksmagasin.

Fykanvann kraftverk
Fykanvannet magasin med Glomfjord i bakgrunnen. (Foto: Statkraft)

 

Fykanvann aggregat i Glomfjord maskinsal
Fykanvann aggregat i Glomfjord maskinsal. (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge