Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fykanvann vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Fykanvann kraftverk ligger i Meløy kommune i Nordland fylke.

  • 2013
    Første driftsår
  • 2 MW
    Installert effekt
  • 9 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket består av ett aggregat. Aggregatet er satt opp i en av de tomme turbingropene etter rivingen av gamle aggregater i Glomfjord kraftverk.

Mens det gjenværende aggregatet i Glomfjord kraftverk utnytter vann via inntaksmagasinet Nedre Naver, benytter Fykanvann vann fra Fykanvannet inntaksmagasin.

Fykanvann kraftverk
Fykanvannet magasin med Glomfjord i bakgrunnen. (Foto: Statkraft)

 

Fykanvann aggregat i Glomfjord maskinsal
Fykanvann aggregat i Glomfjord maskinsal. (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge