Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Havvind

Veksten i markedet for vindkraft til havs tiltar, og havvind vil være et viktig bidrag på veien mot en fornybar og klimanøytral fremtid.

Statkraft har som strategi å være utvikler og operatør av kraftanlegg for havvind i Nord-Europa, spesielt i markeder der selskapet allerede er etablert.

Vårt mål er å bygge ut havvind i konkurransedyktig skala og å fortsette å søke etter nye muligheter sammen med partnere. I første omgang vil vi se etter muligheter i Nordsjøbassenget, med fokus på Norge, Sverige, Storbritannia og Irland, men utelukker ikke også å kunne satse på havvind i andre markeder i tiden fremover.

Statkraft kunngjorde i oktober 2023 oppkjøpet av  Njordr Offshore Wind. Njordr Offshore Wind har vært en pioner innen offshore vind i Sverige, og har etablert et sterkt team og en betydelig prosjektportefølje med ni prosjekter i den svenske delen av Østersjøen, Bottenhavet og Bottenviken.

Utenfor Storbritannia har Statkraft tidligere utviklet flere store havvindprosjekter som senere ble solgt med god fortjeneste. 

Våre ambisjoner i Norge

Statkraft satser på å bygge ut offshore vindkraft i norske farvann sammen med partnere.

Våre prosjekter i Irland

Statkraft har ambisiøse planer om å bygge 3 GW fornybarprosjekter i Irland innen 2030, og havvind vil spille en viktig rolle for å nå denne ambisjonen.

Våre prosjekter i Sverige

Statkraft utvikler ni tidligfase havvindprosjekter på vest-, sør-, øst- og nordøstkysten av Sverige.

Kontakt

Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt