Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Grønne energiløsninger

Et voksende antall av våre kunder har forpliktet seg til, eller ønsker å bli, klimanøytrale. For å møte denne utfordringen tilbyr vi skreddersydde strategier og løsninger.

Buedam ovenfra
Førrevassdammen i Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Om Statkraft

Statkraft har produsert fornybar energi i over et århundre – og vi investerer 100 prosent av vekstkapitalen vår i fornybart. Vi ble grunnlagt i 1895 og begynte med vannkraft i Norge. Statkraft har siden vokst internasjonalt og har nå mer enn 4 000 ansatte på verdensbasis som drifter ulike og fleksible energikilder som vann, vind, sol og biomasse.

Ta kontakt for mer informasjon

Max Andrews
Head of Trader GoO

Relatert innhold

  • Gammelt Pelton turbinhjul
    Sunndal, Norway
    Foto: Karl H. Ystanes

    Energi: Har vi kraft nok til å møte fremtiden?

    Kraftoverskudd og et felles kraftmarked har i flere tiår gitt nordiske strømkunder fleksibilitet, forutsigbarhet og relativt lave priser. Hva skjer når det grønne skiftet for alvor kommer, og mye skal elektrifiseres? Har vi nok strøm til å møte fremtiden?