Grønne energiløsninger

Et voksende antall av våre kunder har forpliktet seg til, eller ønsker å bli, klimanøytrale. For å møte denne utfordringen tilbyr vi skreddersydde strategier og løsninger.

Buedam ovenfra
Førrevassdammen i Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Om Statkraft

Statkraft har produsert fornybar energi i over et århundre – og vi investerer 100 prosent av vekstkapitalen vår i fornybart. Vi ble grunnlagt i 1895 og begynte med vannkraft i Norge. Statkraft har siden vokst internasjonalt og har nå mer enn 4 000 ansatte på verdensbasis som drifter ulike og fleksible energikilder som vann, vind, sol og biomasse.

Ta kontakt for mer informasjon

Max Andrews
Head of Trader GoO

Relatert innhold

  • Gammelt Pelton turbinhjul
    Sunndal, Norway
    Foto: Karl H. Ystanes

    Energi: Har vi kraft nok til å møte fremtiden?

    Kraftoverskudd og et felles kraftmarked har i flere tiår gitt nordiske strømkunder fleksibilitet, forutsigbarhet og relativt lave priser. Hva skjer når det grønne skiftet for alvor kommer, og mye skal elektrifiseres? Har vi nok strøm til å møte fremtiden?