Jump to content Jump to navigation Jump to search
Vei og trær
Foto: Shutterstock, 154296089, Iakov Kalinin
Buedam ovenfra
Førrevassdammen i Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Om Statkraft

Statkraft har produsert fornybar energi i over et århundre – og vi investerer 100 prosent av vekstkapitalen vår i fornybart. Vi ble grunnlagt i 1895 og begynte med vannkraft i Norge. Statkraft har siden vokst internasjonalt og har nå mer enn 4 000 ansatte på verdensbasis som drifter ulike og fleksible energikilder som vann, vind, sol og biomasse.

Ta kontakt for mer informasjon

profile image
Torun Revdal
Head of GoO Nordics

Relatert innhold

Kontakt oss