Kontaktpersoner for investor relations

Spørsmål rundt investor relations kan rettes til en av kontaktpersonene under.

profile image
Stephan Skaane
Funding manager
profile image
Tron Ringstad
Vice President Treasury
profile image
Arild Ratikainen
Senior Financial Advisor