Investor Relations

Webcast Q2

Opptak av webcast avholdt 18. juli 2019

Kvartalsrapport Q2

Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet resultatet