Investor Relations

Webcast Q2

Opptak av webcast avholdt 19. juli 2018.

Kvartalsrapport Q2

Høyere kraftpriser og lavere produksjon