Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Arbeidstakerrettigheter

Vi har en forpliktelse til å hjelpe våre medarbeidere med å omsette deres ideer og kunnskap til virkningsfull handling. I lys av dette og støtter og respekterer Statkraft internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter.

Gjennom forpliktelsen til å respektere arbeidstakerrettigheter anerkjenner Statkraft retten til kollektive forhandlinger, eliminering av alle former for tvangs- og pliktarbeid, effektiv avskaffelse av barnearbeid og eliminering av diskriminering i ansettelses- og yrkesforhold.

En avgjørende del av Statkrafts engasjement for å sikre et blomstrende arbeidsmiljø er å skape sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte. Statkraft anerkjenner retten til liv som et sentralt element i selskapets forpliktelse overfor menneskerettighetene og arbeider aktivt for å minimere operasjoner som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for arbeidstakere eller nabosamfunn.

For å sikre en trygg arbeidsplass i alle operasjoner fortsetter Statkraft å fokusere på "Powered by Care"-programmet som et rammeverk for styring av ansattes helse, miljø og sikkerhet (HMS) med et overordnet mål om ingen alvorlige skader.

For Statkraft betyr et positivt arbeidsmiljø at alle ansatte kan oppleve en arbeidsdag fri for trakassering og andre former for nedverdigende behandling som kan ha en betydelig innvirkning på psykisk helse. Statkraft har nulltoleranse for diskriminering, mobbing og trakassering. For å forhindre diskriminering og sikre at mennesker behandles med verdighet gjennomfører Statkraft opplærings- og bevisstgjøringsprogrammer.

Relatert informasjon