Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Arbeidstakerrettigheter

Vi respekterer internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter, inkludert organisasjonsrett og kollektiv forhandlingsrett, eliminering av alle typer tvangsarbeid eller obligatorisk arbeid, effektiv avskaffelse av barnearbeid og eliminering av diskriminering når det gjelder ansettelse eller arbeid.

Arbeidstakerrettigheter er en samling rettigheter som omhandler forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, kodifisert i nasjonal og internasjonal lovgivning.

Statkrafts leveregler og interne retningslinjer beskriver hvordan vi forholder oss til moderne slaveri, både i form av et generelt policy-dokument om menneskerettigheter, og gjennom spesifikke menneskerettighets-bestemmelser som omhandler de aspektene ved moderne slaveri som anses å være mest relevante for vår virksomhet og vår leverandørkjede.

Vi utarbeider årlig en oppsummering i henhold til paragraf 54 (1) i Modern Slavery Act 2015. Den beskriver hva vi har gjort for å forhindre og bekjempe moderne slaveri i vår virksomhet og vår leverandørkjede.