Jump to content Jump to navigation Jump to search

Arbeidstakerrettigheter

Vi respekterer internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter, inkludert organisasjonsrett og kollektiv forhandlingsrett, eliminering av alle typer tvangsarbeid eller obligatorisk arbeid, effektiv avskaffelse av barnearbeid og eliminering av diskriminering når det gjelder ansettelse eller arbeid.

Arbeidstakerrettigheter er en samling rettigheter som omhandler forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, kodifisert i nasjonal og internasjonal lovgivning.

Statkrafts leveregler og interne retningslinjer beskriver hvordan vi forholder oss til moderne slaveri, både i form av et generelt policy-dokument om menneskerettigheter, og gjennom spesifikke menneskerettighets-bestemmelser som omhandler de aspektene ved moderne slaveri som anses å være mest relevante for vår virksomhet og vår leverandørkjede.

Vi utarbeider årlig en oppsummering i henhold til paragraf 54 (1) i Modern Slavery Act 2015. Den beskriver hva vi har gjort for å forhindre og bekjempe moderne slaveri i vår virksomhet og vår leverandørkjede.

Kontakt oss