Jump to content Jump to navigation Jump to search
Solskinn på solcellepaner
Foto: NTB scanpix

Eierskapsinteresser

Vi investerer i etablerte selskaper i energisektoren for å kunne kapitalisere på vår mer enn 100 år lange erfaring med fornybar kraftproduksjon. Vi støtter også nyetablerte selskaper med potensiale til disrupsjon og omveltning av den grønne økonomien.

Kontakt oss