Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Eierskapsinteresser

Vi investerer i etablerte selskaper i energisektoren for å kunne kapitalisere på vår mer enn 100 år lange erfaring med fornybar kraftproduksjon. Vi støtter også nyetablerte selskaper med potensiale til disrupsjon og omveltning av den grønne økonomien.

  • Hender som holder en jordklode
    Foto: Shutterstock

    Investeringer i en karbonfri fremtid

    Gjennom direkte eierskap, og gjennom vårt venturefond Statkraft Ventures, investerer vi i et fornybarmarked som integrerer flere og flere aktører og ulike typer fornybar kraftproduksjon på en fleksibel og effektiv måte – aktører som ønsker å delta og vokse i den grønne økonomien og bidra til å gjøre grønn kraft rimeligere og mer tilgjengelig for flere.