Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Eierskapsinteresser

Vi investerer i etablerte selskaper i energisektoren for å kunne kapitalisere på vår mer enn 100 år lange erfaring med fornybar kraftproduksjon. Vi støtter også nyetablerte selskaper med potensiale til disrupsjon og omveltning av den grønne økonomien.

Baltic Cable

Statkraft eier 100% av selskapet Baltic Cable AB som eier, drifter og vedlikeholder den undersjøiske kraftkabelen Baltic Cable.

Baltic Cable er en undersjøisk kraftkabel som strekker seg 250 km mellom Sverige og Tyskland. Det er den eneste kabelen som knytter sammen prissonene DE-LU (Germany-Luxembourg) og SE4 (Sweden 4). Kabelen ble satt i drift i 1994, og har nå en overføringskapasitet på 600 MW. I 2019 ble Baltic Cable AB sertifisert som systemoperatør (TSO) av den tyske reguleringsmyndigheten BNetzA.

Baltic Cable er en viktig del av det Europeiske elektrisitetsnettet. Kabelen bidrar med verdifull kapasitet i kraftmarkedet og muliggjør mer utveksling av fornybar energi.

Industrielt eierskap

Statkraft har eierandeler i flere norske virksomheter og bruker sin erfaring og kompetanse til å videreutvikle disse selskapene industrielt. Målet er å maksimere den langsiktige verdiskapingen.

 

Skagerak Energi AS

Statkraft kjøpte 34 prosent av Skiensfjordens kommunale kraftselskap (SKK) og Vestfold Kraft i 2000. I 2001 ble de to selskapene slått sammen til Skagerak Energi, og Statkraft økte sin eierandel til 66,6 prosent.

Eier Eierandel
Statkraft 66.6%
Skien kommune 15.21%
Porsgrunn kommune 14.83%
Bamble kommune 3.34%

 

Eviny AS

Statkraft kjøpte seg inn i Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (Tidligere BKK, nå Eviny) i 1999 og økte eierandelen til 49,9 prosent i 2002. Etter salg av 6,5 prosent i 2018/2019 er Statkrafts eierandel nå på 43,4 prosent.

Eier Eierandel
Statkraft 43.4%
Bergen kommune 37.8%
Flere andre kommuner og to kommunalt eide enheter (Kraftlag) eier de resterende aksjene 18.8%

 

Å Energi AS

Statkraft kjøpte en eierandel i Å Energi AS i 2002.

Eier Eierandel
Statkraft 33,3 %
27 kommuner i Agder og Buskerud eier de resterende aksjene 66,6 %

Eierandeler i norske kraftverk

Gjennom Statkraft Energi AS er Statkraft medeier uten driftsansvar i flere norske vannkraftverk.

 

Sira Kvina DA

Statkraft har eierandeler i kraftverk driftet av Sira Kvina, inkludert Duge, Tjørhom, Roskrepp, Kvinen, Solhom, Tonstad, Åna Sira samt Hunnevatn pumpe. 

Firma Eierandel
Lyse Produksjon 41.1%
Statkraft Energi AS 32.1%
Skagerak Kraft AS 14.6%
Agder Energi Produksjon AS 12.2%

 

Røldal Suldal Kraft AS (RSK)

Gjennom aksjeselskapet Røldal Suldal Kraft har Statkraft eierandeler i Røldal-Suldal-anleggene, inkludert Middyr, Midtlæger, Svandalsflona, Novle, Røldal, Suldal I, Suldal II, Kvanndal og Vasstøl.

Norsk Hydro er operatør for anleggene i Røldal-Suldal-systemet og er ansvarlig for daglig drift. Røldal-Suldal-utbyggingen ble opprinnelig satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy. 

Firma Eierandel
Statkraft Energi AS 8.74%
Norsk Hydro Produksjon 91.26%

Røldal Suldal Kraft AS eier 54,79 prosent av Røldal-Suldal-anleggene. De øvrige 45,21 prosent av anleggene eies av Norsk Hydro. Statkrafts indirekte eierandel i Røldal-Suldal-anleggene er derfor 4,79 prosent. 

 

Aurlandverkene

Kraftutbyggingen i Aurland startet sommeren 1969. E-CO Energi, som er et selskap i Hafslund E-CO konsernet, er operatør for kraftverkene i Aurland som består av Aurland I, Fossane Pumpe, Aurland II, Aurland III, Aurland IV (Vangen), Aurland V (Reppa) og Leinafoss. Statkraft har ikke eierandeler i Leinafoss.  

Firma Eierandel
Statkraft Energi AS 7%
E-CO Energi 93%

 

Solbergfoss

Solbergfoss er et samarbeid mellom E-CO og Statkraft. E-CO er operatør for kraftverket og er ansvarlig for daglig drift.

Firma Eierandel
Statkraft Energi AS 33,33% (eierskap til 35,6% av produksjonen) 
E-CO Energi AS 66.66%

 

Kraftverkene i Orkla (KVO)

Kraftverkene i Orkla DA (KVO) ble etablert i 1978 for utbygging av kraftverk i Orkla. Aneo er operatør for anleggene som inkluderer Ulset, Svorkmo, Grana, Brattset og Litjfossen.

Firma Eierandel
Statkraft Energi AS 48.6%
TrønderEnergi Kraft AS  35%
Eidsiva vannkraft AS 12%
Nord-Østerdal Kraftlag SA 4.4%