Eierskapsinteresser

Vi investerer i etablerte selskaper i energisektoren for å kunne kapitalisere på vår mer enn 100 år lange erfaring med fornybar kraftproduksjon. Vi støtter også nyetablerte selskaper med potensiale til disrupsjon og omveltning av den grønne økonomien.

  • Hender som holder en jordklode
    Foto: Shutterstock

    Investeringer i en karbonfri fremtid

    Gjennom direkte eierskap, og gjennom vårt venturefond Statkraft Ventures, investerer vi i et fornybarmarked som integrerer flere og flere aktører og ulike typer fornybar kraftproduksjon på en fleksibel og effektiv måte – aktører som ønsker å delta og vokse i den grønne økonomien og bidra til å gjøre grønn kraft rimeligere og mer tilgjengelig for flere.