Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tofte næringspark

I næringsparken på Tofte tilbyr vi leie av næringslokaler og tomter til bedrifter som ønsker å satse grønt. På Tofte utvikler vi fremtidens næringspark.

Ved utgangen av 2019 var det 50 virksomheter med over 100 ansatte i de gamle bygningene og i marinaen. Silva Green Fuel jobber med oppstart av testanlegg for produksjon av biodrivstoff, og utgjør sammen med Statkraft Biomasse hovedtyngden i en klynge av industri og annen næringsvirksomhet. Det er i tillegg et bredt spekter av bedrifter som har tilhold i næringsparken, fra maritim virksomhet, bygg, anlegg og elektro til kunst, design og selskapslokaler.

Statkraft Tofte og flere av bedriftene i næringsparken er medlemmer av nettverket NoWaste, en bedriftsklynge som jobber for grønn næringsutvikling og en sirkulær økonomi. Klyngen er basert i Viken, Vestfold og Telemark, og jobber med å gi regionen og bedriftene her økt konkurransekraft og flere grønne arbeidsplasser.

Vi jobber for å sikre at aktiviteten vi planlegger på Tofte skal komme innbyggerne til gode gjennom økt verdiskapning og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Biodrivstoffproduksjon vil kreve både bemanning og eksterne tjenester, og vi tror på at den nye aktiviteten i fremtiden vil gi inspirasjon og levevilkår til mange andre bedrifter og danne grunnlaget for videre utvikling av en bærekraftig næringspark.

All aktivitet på industritomten er organisert gjennom Statkraft Tofte AS. Formålet med selskapet er å videreutvikle tomten og legge til rette for ny aktivitet og arbeidsplasser.

Luftfoto av havn og anleggsplass
Industritomten på Tofte
Foto: Statkraft

På Tofte tilbyr vi næringslokaler og tomter med:

  • Strategisk beliggenhet med umiddelbar nærhet til havnefasiliteter
  • Klyngesamarbeid med både ferske og veletablerte næringsaktører
  • Fokus på grønn næringsutvikling
  • Unikt fagmiljø med fokus på grønn konkurransekraft
  • Fleksible løsninger for ulike behov

Kontakt oss

Interessert i å bli en del av næringsparken på Tofte? Vi vil gjerne høre fra deg!


Relatert innhold