Adamselv vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Adamselv er et vannkraftverk i Lebesby kommune i Troms og Finnmark fylke.

 • 1973
  Første år i drift
 • 50 MW
  Installert effekt
 • 202,2 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket utnytter et fall på 208 meter fra hovedmagasinet Store Måsevann, som reguleres mellom høyeste nivå på 207 meter og laveste nivå på 175 meter over havet.

Kraftverket tar også vann fra Sieidejávri, som er regulert mellom høyeste nivå på 213 meter og laveste nivå på 208 meter over havet. Muorahisjávri reguleres sammen med Sieidejávri. Elva Važžejohka er også overført til Muorahisjávri.

Adamselv kraftverk ble bygget av Finnmark Energiverk, som senere ble overtatt av Statkraft. Kraftverket har to Francis-turbiner.

I samme vassdrag ligger også Offervann kraftverk oppstrøms Adamselv.

Lille Måsevann pumpe frakter vann 34 høydemeter fra Lille Måsevann til Store Måsevann gjennom 1 180 meter rør. Sammen med tre ekstra bekkeinntak utgjør denne ekstra vannmengden ca 7 GWh netto økt produksjon i Adamselv kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

 

 • Kraftverk inngangsportal
  Adamselv
  Foto: Erling Nystad

  Inngangsportal Adamselv kraftverk

 • Maskinsal
  Adamselv
  Foto: Erling Nystad

  Maskinsal Adamselv vannkraftverk.

 • Pumpekraftverk
  Adamselv
  Foto: Statkraft

  Lille Måsevann pumpe

Utforsk virksomheten vår i Norge