Jump to content Jump to navigation Jump to search
Fjell
India
Foto: Vikas Garg

India

Statkraft kom inn i det indiske kraftmarkedet i 2004, da datterselskapet SN Power kjøpte 49 prosent av aksjene i Malana Power Company Limited (MPCL). Statkraft var da første utenlandske investor i indisk vannkraftsektor.

Statkrafts kraftproduksjonsportefølje i India omfatter vannkraftverkene Allain Duhangan og Malana som begge er i drift, samt vannkraftverket Tidong som er under bygging. Alle tre anlegg ligger i delstaten Himachal Pradesh.

I 2015 startet Statkraft opp med solenergi i India og eier og driver i dag fem solparker fordelt rundt om i landet for å kunne imøtekomme behovene til industrielle og kommersielle kunder under den såkalte OPEX-modellen.

Statkraft Markets Pvt. Ltd. ble etablert i Delhi i 2011. Selskapet har en interstatlig handelslisens i kategori 1 som gir mulighet til å handle ubegrensede mengder strøm gjennom tilpassede produkt- og tjenestetilbud. Kundene til denne virksomheten spenner fra produsenter av elektrisitet til store industrielle og kommersielle aktører.

Vi utnytter vår globale erfaring innenfor vannkraft til å tilby løsninger for el-produksjon og inntektsmaksimering til vannkraftprosjekter. Vi opererer også som kvalifisert samordningsorgan for prognoser, planlegging og betalingstjenester (FSS) for prosjekter innenfor fornybar energi, driver Indias største enkeltstående virtuelle pool på 3,5 GW fornybar kraft og har en pan-indisk portefølje på mer enn 7 GW.

Fjell
India
Foto: Vikas Garg

Fakta

  • Til stede i India siden 2004
  • To vannkraftverk i drift
  • Et vannkraftverk under bygging
  • Installert effekt på om lag 300 MW

Gå til Statkraft Indias nettside

India landkontor - New Dehli
Statkraft India Private Limited
Faks

+91 11 66161299

Adresse

Unit 401, 4.etasje, Salcon Rasvilas

Saket District Centre

Saket, New Delhi-110017Relaterte artikler

Utforsk virksomheten vår i India

Kontakt oss