India

Statkraft kom inn i det indiske kraftmarkedet i 2004, da datterselskapet SN Power kjøpte 49 prosent av aksjene i Malana Power Company Limited (MPCL). Statkraft var første utenlandske investor i indisk vannkraftsektor.

Statkrafts kraftproduksjonsportefølje i India omfatter vannkraftverkene Allain Duhangan og Malana som begge er i drift, samt vannkraftverket Tidong som er under bygging. Alle tre anlegg ligger i delstaten Himachal Pradesh. I tillegg bygger vi et solprosjekt sør i India, i delstaten Tamil Nadu.

Statkraft bygger for tiden et vannkraftverk på 150 MW som er planlagt ferdigstilt ved elven Tidong i 2022. Solkraftanlegg på 150 MW blir utviklet og bygget i delstaten Tamil Nadu, og det første av dem, Nellai med effekt på 76 MW, vil komme i produksjon i andre kvartal 2022. Statkraft ser også på  muligheter for å utvikle hybridprosjekter basert på vind og sol og enkeltstående sol- eller vindkraftanlegg i andre deler av landet.

Statkraft Markets Pvt. Ltd. ble etablert i Delhi i 2011. Selskapet har en interstatlig handelslisens i kategori 1 som gir mulighet til å handle ubegrensede mengder strøm gjennom tilpassede produkt- og tjenestetilbud. Kundene til denne virksomheten spenner fra produsenter av elektrisitet til store industrielle og kommersielle aktører. Vi forfølger også en variert portefølje av nye forretningsmuligheter for å kunne tilby en større bredde av markedstjenester til våre kunder i India.

Vi utnytter vår globale erfaring innenfor vannkraft til å tilby løsninger for el-produksjon og inntektsmaksimering til vannkraftprosjekter. 

Fjell
India
Foto: Vikas Garg

Fakta

  • Til stede i India siden 2004
  • To vannkraftverk i drift
  • Et vannkraftverk under bygging
  • Installert effekt på om lag 300 MW

Gå til Statkraft Indias nettside

Opens in new tab or window
India landkontor - New Dehli
Statkraft India Private Limited
Fax number

+91 11 66161299

Adresse

Unit 401, 4.etasje, Salcon Rasvilas

Saket District Centre

Saket, New Delhi-110017Relaterte artikler

Utforsk virksomheten vår i India