Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bjerka vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Bjerka kraftverk ligger i Leirskardalen i Hemnes kommune i Nordland fylke.

  • 1972
    Første driftsår
  • 20 MW
    Installert effekt
  • 142,6 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter Store Målvatn som magasin.

Vannet i øvre del av vassdraget Bjerka utnyttes ved overføring til Rana kraftverk. Det er restvannføringen som utnyttes i Bjerka kraftverk, med en fallhøyde på 371 meter. Konsesjon ble gitt i 1968 på oppdemming til kote 430, men frem til 1998 ble bare en mindre oppdemming benyttet.

 

Bjerka kraftverk
Bjerka kraftverk. (Foto: Bjørn Grane)

Aggregatet har et ekstremt høyt omdreiningstall (1 000 omdreininger i minuttet) og er utstyrt med Francis-turbin.

 

Bjerka kraftverks rørgate
Bjerka kraftverks rørgate (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge