Bjerka vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Bjerka kraftverk ligger i Leirskardalen i Hemnes kommune i Nordland fylke.

  • 1972
    Første driftsår
  • 20 MW
    Installert effekt
  • 142,6 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter Store Målvatn som magasin.

Vannet i øvre del av vassdraget Bjerka utnyttes ved overføring til Rana kraftverk. Det er restvannføringen som utnyttes i Bjerka kraftverk, med en fallhøyde på 371 meter. Konsesjon ble gitt i 1968 på oppdemming til kote 430, men frem til 1998 ble bare en mindre oppdemming benyttet.

 

Bjerka kraftverk
Bjerka kraftverk. (Foto: Bjørn Grane)

Aggregatet har et ekstremt høyt omdreiningstall (1 000 omdreininger i minuttet) og er utstyrt med Francis-turbin.

 

Bjerka kraftverks rørgate
Bjerka kraftverks rørgate (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge