Jump to content Jump to navigation Jump to search
Vindpark
Shutterstock

Vindpark

Kvenndalsfjellet vindpark

Norge / Vindkraft / Prosjekt

Kvenndalsfjellet vindpark ligger i Åfjord i Trøndelag fylke.

Vindparken er en del av Fosen Vind, som er Europas største vindkraftprosjekt på land. Parken vil omfatte 27 vindturbiner. Hver turbin vil ha en effekt på 4,2 MW, som til sammen gir en installert effekt på 113,4 MW. Planlagt årsproduksjon er 405 GWh.

Byggingen av vindparken tok til i 2018, og ferdigstillelse er planlagt i 2020.

Les mer om prosjektet Fosen Vind her.

Selskap Eierandel
Statkraft 52,1 %
Nordic Wind Power DA 40 %
TrønderEnergi 7,9 %
Fra byggingen av Roan vindpark i prosjektet Fosen
Roan Vindpark
Ole Martin Wold

Fra byggingen av Roan vindpark i prosjektet Fosen

Nøkkeltall

  • Antall turbiner: 27
  • Planlagt årsproduksjon: 405 GWh
  • Installert effekt: 113,4 MW
  • Planlagt ferdigstillelse: 2020

Utforsk virksomheten vår i Norge

Kontakt oss