Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Moss fjernvarme

Norge / Fjernvarme / Kraftverk

Statkraft Varme har konsesjon på å levere fjernvarme i Moss og Rygge kommuner i Viken fylke.

  • 2006
    Første driftsår
  • 35 MW
    Installert effekt
  • 40,2 GWh
    Årlig produksjon

Hovedproduksjonen kommer fra en varmesentral basert på biobrensel på Årvollskogen. I tillegg til Årvollskogen produseres det varme ved næringsmiddelbedriften til Lantmännen (Mølla) i Moss og ved Mosseporten varmesentral.

Anlegget i Moss er basert på utnyttelse av deponigass, havreskall fra lokal industri (Lantmännen) og bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av propan/butan. Fra høsten 2017 er også spillvarme fra Rockwool en del av energimiksen i Moss.

 

Moss fjernvarme
Moss fjernvarmeanlegg. (Foto: Statkraft Varme)

 

Det er bygget ut nytt hovednett for å koble forsyning fra Årvollskogen sammen med Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. Totalt fjernvarmenett er på om lag 25 kilometer.

Mer enn 50 bygninger er knyttet til nettet, med sykehuset som største kunde. I tillegg er fem skoler og flere andre offentlige bygg tilknyttet, samt noen eneboliger.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge