Moss fjernvarme

Norge / Fjernvarme / Kraftverk

Statkraft Varme har konsesjon på å levere fjernvarme i Moss og Rygge kommuner i Viken fylke.

  • 2006
    Første driftsår
  • 35 MW
    Installert effekt
  • 40,2 GWh
    Årlig produksjon

Hovedproduksjonen kommer fra en varmesentral basert på biobrensel på Årvollskogen. I tillegg til Årvollskogen produseres det varme ved næringsmiddelbedriften til Lantmännen (Mølla) i Moss og ved Mosseporten varmesentral.

Anlegget i Moss er basert på utnyttelse av deponigass, havreskall fra lokal industri (Lantmännen) og bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av propan/butan. Fra høsten 2017 er også spillvarme fra Rockwool en del av energimiksen i Moss.

 

Moss fjernvarme
Moss fjernvarmeanlegg. (Foto: Statkraft Varme)

 

Det er bygget ut nytt hovednett for å koble forsyning fra Årvollskogen sammen med Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. Totalt fjernvarmenett er på om lag 25 kilometer.

Mer enn 50 bygninger er knyttet til nettet, med sykehuset som største kunde. I tillegg er fem skoler og flere andre offentlige bygg tilknyttet, samt noen eneboliger.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge