Namsos fjernvarme

Norge / Fjernvarme / Kraftverk

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Namsos kommune i Trøndelag

  • 2011
    Første driftsår
  • 13 MW
    Installert effekt
  • 21,5 GWh
    Årlig produksjon

Anlegget består av en varmesentral som forbrenner flis som grunnlast. I tillegg mottas biovarme fra Moelven. Anlegget har gass og oljekjel som effektreserve.

Fjernvarmenett gjennom Namsos sentrum er 9,1 kilometer langt. Større kunder er sykehuset, kommune og fylkeskommune.

Namsos fjernvarmeanlegg
Fjernvarmeanlegget i Namsos. (Foto: Statkraft Varme)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge