Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Varslingskanal ("whistleblowing")

Vi tror åpenhet og god kommunikasjon gjennom hele organisasjon bidrar til en bedre arbeidskultur.

Rapportering av klager og bekymringer (whistleblowing) dreier seg om å varsle om sannsynlig ulovlige, eller mistenkt ulovlige, handlinger og brudd på Statkrafts Code of Conduct. Eksempler på brudd på de etiske retningslinjene kan være – men er ikke begrenset til – svindel og korrupsjon, trakassering og diskriminering eller krenkelse av miljølovgivning og menneskerettigheter.

Vi erkjenner risikoen for brudd på selskapet etiske retningslinjer, Code of Conduct, og er avhengig av ansattes og eksterne parters villighet til å legge frem klager og bekymringer for å kunne opprettholde høye etiske standarder.

Varsleren bestemmer hva slags informasjon som skal gis. Det er ikke krav om at varsleren skal føre bevis for hendelsen, handlingen eller unnlatelsen. For å gi Statkraft mulighet for adekvat oppfølging bør imidlertid varslingsmeldingen være så detaljert som mulig og, hvis mulig, inneholde understøttende bevis.

Klage- og bekymringsmeldinger kan gis til Statkrafts uavhengige varslingskanal, Whistleblower Channel, som styres av lederen for Konsernrevisjon. Kanalen gir varsleren mulighet til å melde fra anonymt.  

Det er av største viktighet for Statkraft å sikre trygghet og tillit for alle som legger frem en klage eller bekymring.

Statkrafts kjerneprinsipper for å behandle varslingsmeldinger er:

  • En rettferdig og objektiv prosess
  • Beskyttelse av varsleren mot represalier
  • Rettssikkerhetsvern for personen som varslingen er rettet mot
  • Konfidensialitet
  • Kildevern
  • Personvern 

Kontakt

Rachel Groux Nürnberg
SVP Head of Corporate Audit