Fjernvarme og kjøling

Vi har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og leverer i dag fjernvarme og kjøling til en rekke ulike formål.

Statkraft Varme, fjernvarmevirksomheten i Statkraft, tilbyr fjernvarme til næringsbygg, industri og boliger i 13 forskjellige steder i Norge og Sverige. I tillegg til å drifte fjernvarmeanleggene etablerer vi infrastruktur i form av rør i grunnen som transporterer varmen dit den skal brukes. Et fjernvarmenett utgjør et fleksibelt energinett hvor det er lett å koble på nye energikilder, for eksempel fra industri som har overskuddsvarme eller fra andre, lokale spillvarmeressurser.

I tillegg til å varme bygg, kan fjernvarme også brukes til kjøling. På den måten kan både varme- og kjølebehovet dekkes ved hjelp av fjernvarme.

Vi tilbyr også vi fjernvarme som byggvarme og -tørke som er et viktig bidrag for å nå en fossilfri byggeplass. Fjernvarme benyttes også til snøsmelt og fortausvarme og sikrer på den måten tryggere ferdsel på vinterstid.Relatert innhold