Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fjernvarme og kjøling

Vi har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og leverer i dag fjernvarme og kjøling til en rekke ulike formål.

Statkraft Varme, fjernvarmevirksomheten i Statkraft, tilbyr fjernvarme til næringsbygg, industri og boliger i 13 forskjellige steder i Norge og Sverige. I tillegg til å drifte fjernvarmeanleggene etablerer vi infrastruktur i form av rør i grunnen som transporterer varmen dit den skal brukes. Et fjernvarmenett utgjør et fleksibelt energinett hvor det er lett å koble på nye energikilder, for eksempel fra industri som har overskuddsvarme eller fra andre, lokale spillvarmeressurser.

I tillegg til å varme bygg, kan fjernvarme også brukes til kjøling. På den måten kan både varme- og kjølebehovet dekkes ved hjelp av fjernvarme.

Vi tilbyr også vi fjernvarme som byggvarme og -tørke som er et viktig bidrag for å nå en fossilfri byggeplass. Fjernvarme benyttes også til snøsmelt og fortausvarme og sikrer på den måten tryggere ferdsel på vinterstid.

Relatert innhold