Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Solkraft

Verden omfavner solkraft på en måte vi ikke har sett tidligere. Statkraft har utviklet og investert i solkraft de siste ti årene, og har høye ambisjoner fremover.

Solkraft er en ren, lett tilgjengelig og uuttømmelig energikilde. Vi utvikler og eier solkraftverk, og er hele tiden på utkikk etter muligheter for å utvide virksomheten vår i Europa, Sør-Amerika og India.

Statkraft kjøpte i november 2020 selskapet Solarcentury, en pioner innen solenergi. Gjennom oppkjøpet fikk vi tilgang til et svært kompetent team og en prosjektportefølje på hele 6 GW i markeder med sterk vekst, deriblant Spania, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Hellas, Italia og Chile. Kombinert med våre egne prosjekter gjør dette oss umiddelbart til en ledende utvikler av solkraft i Europa og posisjonerer oss for å bli et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi. 

Nøkkeltall fra Statkrafts solkraftverk for 2023

  • 642 MW
    Effekt under konstruksjon

Mot toppen

I takt med verdens økende energibehov vil solkraft spille en stadig viktigere rolle i det globale energisystemet. Et kraftig fall i kostnadene for utbygging av solenergi kombinert med økt etterspørsel etter fornybare energikilder har ført til at solkraft nå er den raskest voksende kilden til energi i verden. I løpet av de siste ti årene har solkraftkapasiteten økt 27 ganger, og, ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario, er det ventet at solkraft vil overgå andre fornybarkilder og bli verdens største elektrisitetskilde fra 2035. I 2050 forventer en at solkraft vil utgjøre 38 prosent av verdens kraftproduksjon.
Mann stående ved siden av solcellepanel
Emmen, Nederland
Foto: Ole Martin Wold

Rundedal solpark

Våre ambisjoner

Vi skal være en ledende aktør i det grønne skiftet. For å møte den økte etterspørselen etter fornybare energiløsninger, mobiliserer vi nå kraftig for å bli en ledende utvikler av sol- og vindkraftprosjekter. Statkraft har en ambisjon mot 2030 om å årlig utvikle 4 GW ny sol- og vindkraft.

Solkraft er en svært skalerbar energikilde og solkraftsystemer finnes i en rekke forskjellige størrelser og formater, fra små installasjoner på hustak til store industrianlegg. Vårt strategiske fokus er på utvikling av sistnevnte.

Les mer

Solcellepanel fra undersiden
Foto: Ole Martin Wold

Hvordan fungerer solkraft

Energien dannet i strålene fra solen kalles solenergi. Den kommer i form av varme og lys, og kan omdannes til ulike former, hvor den vanligste av disse er elektrisitet. Fotovoltaiske celler omdanner energien fra solstrålene til elektrisitet.

Hvordan solkraft fungerer

Lær mer om solparkene våre

Statkraft har solparker i mange land i verden Du kan lære mer om solparkene våre rundt om i verden ved å utforske kartet under.