Jump to content Jump to navigation Jump to search
Solskinn og solcellepanel
Foto: NTB scanpix

Solkraft

Verden omfavner solkraft på en måte vi ikke har sett tidligere. Statkraft har utviklet og investert i solkraft de siste ti årene, og har høye ambisjoner fremover.

Solkraft er en ren, lett tilgjengelig og uuttømmelig energikilde. Vi utvikler og eier solkraftverk, og er hele tiden på utkikk etter muligheter for å utvide virksomheten vår, både i Europa, Sør-Amerika og India.

Mot toppen

I takt med verdens økende energibehov vil solkraft spille en stadig viktigere rolle i det globale energisystemet. Et kraftig prisfall i kostnadene for utbygging av solenergi kombinert med økt etterspørsel etter fornybare energikilder har ført til at solkraft nå er den raskest voksende kilden til energi i verden.
Mann stående ved siden av solcellepanel
Emmen, Nederland
Foto: Ole Martin Wold

Rundedal solpark

Våre ambisjoner

For å møte det økte behovet for fornybare energiløsninger mobiliserer vi nå kraftig for å bli en ledende utvikler av sol- og vindkraftprosjekter. Vi har til nå bygget 1 GW vind- og solkraft, og har ytterligere 1 GW under utbygging. Målet vårt er å utvikle 2 GW solkraft innen 2025. 

Solkraft er en svært skalerbar energikilde og solkraftsystemer finnes i en rekke forskjellige størrelser og formater, fra små installasjoner på hustak til store industrianlegg. Vårt strategiske fokus er på utvikling av sistnevnte.

Les mer

Solcellepanel fra undersiden
Foto: Ole Martin Wold

Hvordan fungerer solkraft

Energien dannet i strålene fra solen kalles solenergi. Den kommer i form av varme og lys, og kan omdannes til ulike former, hvor den vanligste av disse er elektrisitet. Fotovoltaiske celler omdanner energien fra solstrålene til elektrisitet.

Hvordan solkraft fungerer

Lær mer om solparkene våre

Statkraft har solparker i Tyskland og Nederland. Du kan lære mer om solparkene våre rundt om i verden ved å utforske kartet under.

Kontakt oss