Norddalen vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Norddalen kraftverk ligger i Norddalen i Narvik kommune i Nordland fylke.

 • 1983
  Første driftsår
 • 8 MW
  Installert effekt
 • 31,6 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket utnytter et fall på 91 meter fra magasinet Lossivatnet, som reguleres mellom 732 og 700 meter over havet. Det er i tillegg etablert to bekkeinntak, og det tas også inn vann fra elven Sealggajohka for å øke produksjonen i kraftverket.

Kraftverket har ett aggregat med Francis-turbin. Fra utløpet i Norddalen kraftverk ledes vannet i til et lavereliggende nivå i det samme vannkraftsystemet og utnyttes i Skjomen kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Norddalen kraftverks portalbygg
  Norddalen
  Alfred Larsen

  Hovedfasaden til Norddalen kraftverk.

 • Norddalen kraftverks maskinsal
  Norddalen
  Jan Inge Karlsen

  Maskinsalen i Norddalen kraftverk.

 • Norddalens turbinaksling
  Norddalen
  Alfred Larsen

  Turbinaksling.

 • Norddalen dam med snø i omgivelsene.
  Norddalen
  Statkraft

  Norddalen dam.

Utforsk virksomheten vår i Norge