Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Norddalen vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Norddalen kraftverk ligger i Norddalen i Narvik kommune i Nordland fylke.

 • 1983
  Første driftsår
 • 8 MW
  Installert effekt
 • 31,6 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket utnytter et fall på 91 meter fra magasinet Lossivatnet, som reguleres mellom 732 og 700 meter over havet. Det er i tillegg etablert to bekkeinntak, og det tas også inn vann fra elven Sealggajohka for å øke produksjonen i kraftverket.

Kraftverket har ett aggregat med Francis-turbin. Fra utløpet i Norddalen kraftverk ledes vannet i til et lavereliggende nivå i det samme vannkraftsystemet og utnyttes i Skjomen kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Norddalen kraftverks portalbygg
  Norddalen
  Alfred Larsen

  Hovedfasaden til Norddalen kraftverk.

 • Norddalen kraftverks maskinsal
  Norddalen
  Jan Inge Karlsen

  Maskinsalen i Norddalen kraftverk.

 • Norddalens turbinaksling
  Norddalen
  Alfred Larsen

  Turbinaksling.

 • Norddalen dam med snø i omgivelsene.
  Norddalen
  Statkraft

  Norddalen dam.

Utforsk virksomheten vår i Norge