Rana vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Rana kraftverk ligger i Rana kommune i Nordland fylke.

  • 1968
    Første driftsår
  • 500 MW
    Installert effekt
  • 2 153 GWh
    Årlig produksjon

Kraftstasjonen har fire Francis-turbiner. Store Akersvatn er inntaksmagasin for kraftverket, men det får også tilført vann fra magasinene Kalvatn, Gressvatnet, Kjennsvatnet og Durmålsvatn. Fra Tverrvatnet blir vannet pumpet opp til Akersvatnet. Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde mellom Akersvatnet og stasjonen på 520 meter.

Rana kraftverks portalbygg
Rana kraftverks portalbygg. (Foto: Ole Kjartan Gjelseth)

Utbyggingen av Rana kraftverk ble gradvis gjennomført fra 1968 til 1980.

Maskinsalen i Rana kraftverk.
Maskinsalen i Rana kraftverk. (Foto: Ole Kjartan Gjelseth)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge