Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Rana vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Rana kraftverk ligger i Rana kommune i Nordland fylke.

  • 1968
    Første driftsår
  • 500 MW
    Installert effekt
  • 2 153 GWh
    Årlig produksjon

Kraftstasjonen har fire Francis-turbiner. Store Akersvatn er inntaksmagasin for kraftverket, men det får også tilført vann fra magasinene Kalvatn, Gressvatnet, Kjennsvatnet og Durmålsvatn. Fra Tverrvatnet blir vannet pumpet opp til Akersvatnet. Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde mellom Akersvatnet og stasjonen på 520 meter.

Rana kraftverks portalbygg
Rana kraftverks portalbygg. (Foto: Ole Kjartan Gjelseth)

Utbyggingen av Rana kraftverk ble gradvis gjennomført fra 1968 til 1980.

Maskinsalen i Rana kraftverk.
Maskinsalen i Rana kraftverk. (Foto: Ole Kjartan Gjelseth)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge