Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vesle Kjela vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Vesle Kjela vannkraftverk skal utnytte et fall på 48 meter mellom Kjelavatn og Førsvatn i Tokke-vassdraget i Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Kraftverket får en installert effekt på 8,5 MW med en vertikal Francis-turbin og en årsproduksjon på om lag 31 GWh. I tillegg vil nedenforliggende kraftverk få 10 GWh i økt årsproduksjon.

Kraftverket skal ligge i fjell rett sør for Kjelavatn. Vesle Kjela kraftverk vil ha tilløpstunnel koblet på tappetunnelen fra Kjelavatn. Utløpstunnelen fra kraftverket vil komme inn på eksisterende overføringstunnel til Førsvatn.

Prosjektet vil medføre beskjedne inngrep i terreng og miljø, siden eksisterende infrastruktur i stor grad blir benyttet. Det er etablert ny adkomstvei fra riksvei 134 for å unngå belastning på Gamle Haukeli vei. Det skal drives ut tunnel på til sammen om lag 2 200 meter. Hoveddelen av steinmassene fra tunneldriften vil legges nær dammen på Kjelavatn.

Byggingen startet i april 2019, og planlagt oppstart av kraftverket er i fjerde kvartal 2020. Arbeidene utføres av AF Gruppen (bygg/anlegg) og Rainpower (elektromekanisk utstyr).

Prosjektleder: Aleksander Marek Derdowski
+47 950 53 788

Byggeleder: Tor Ole Solheim
+47 952 92 029

Vesla Kjela vannkraftverk

Bygging av Vesle Kjela vannkraftverk

Nøkkeltall

 • Produksjon på 31+10 GWh
 • Installert effekt på 8,5 MW
 • Planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal 2020
 • 100 prosent eid av Statkraft
 • Vesle Kjela vannkraftverk
  Vesle Kjela
  Statkraft

  Bygging av Vesle Kjela vannkraftverk

 • Vesle Kjela vannkraftverk
  Vesle Kjela
  Statkraft

  Bygging av Vesle Kjela vannkraftverk

Utforsk virksomheten vår i Norge