Vesle Kjela vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Vesle Kjela vannkraftverk utnytter et fall på 48 meter mellom Kjelavatn og Førsvatn i Tokke/Vinje-reguleringen i Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Kraftverket har en installert effekt på 8,5 MW med en vertikal Francis-turbin og en årsproduksjon på om lag 40 GWh. 

Kraftverket ligger i fjell rett sør for Kjelavatn. Vesle Kjela kraftverk har tilløpstunnel koblet på tappetunnelen fra Kjelavatn. Utløpstunnelen fra kraftverket kommer inn på eksisterende overføringstunnel til Førsvatn.

Prosjektet har medført beskjedne inngrep i terreng og miljø, siden eksisterende infrastruktur i stor grad ble benyttet. 

Byggingen startet i april 2019, og kraftverket hadde oppstart  i fjerde kvartal 2021.

Vesla Kjela vannkraftverk

Bygging av Vesle Kjela vannkraftverk

Nøkkeltall

  • Produksjon på 40 GWh
  • Installert effekt på 8,5 MW
  • Produksjonsstart i fjerde kvartal 2021
  • 100 prosent eid av Statkraft

Utforsk virksomheten vår i Norge