Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vesle Kjela vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Vesle Kjela vannkraftverk utnytter et fall på 48 meter mellom Kjelavatn og Førsvatn i Tokke/Vinje-reguleringen i Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Kraftverket har en installert effekt på 8,5 MW med en vertikal Francis-turbin og en årsproduksjon på om lag 40 GWh. 

Kraftverket ligger i fjell rett sør for Kjelavatn. Vesle Kjela kraftverk har tilløpstunnel koblet på tappetunnelen fra Kjelavatn. Utløpstunnelen fra kraftverket kommer inn på eksisterende overføringstunnel til Førsvatn.

Prosjektet har medført beskjedne inngrep i terreng og miljø, siden eksisterende infrastruktur i stor grad ble benyttet. 

Byggingen startet i april 2019, og kraftverket hadde oppstart  i fjerde kvartal 2021.

Vesla Kjela vannkraftverk

Bygging av Vesle Kjela vannkraftverk

Nøkkeltall

  • Produksjon på 40 GWh
  • Installert effekt på 8,5 MW
  • Produksjonsstart i fjerde kvartal 2021
  • 100 prosent eid av Statkraft

Utforsk virksomheten vår i Norge