Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hitra 2 vindpark

Norge / Vindkraft / Kraftverk

Hitra 2 vindpark ligger på Hitra i Trøndelag fylke.

  • 2019
    Første driftsår
  • 94 MW
    Installert effekt
  • 290 GWh
    Årlig produksjon

Vindparken er en utvidelse av den eksisterende Hitra vindpark med 24 turbiner, som ble satt i drift i 2004. Hitra 2 vindpark omfatter 26 turbiner og har en installert effekt på 93,6 MW.

Vindparken inngår i prosjektet Fosen Vind, som er Europas største vindkraftprosjekt på land. Byggingen startet i 2018, og vindparken har vært i drift siden slutten av 2019.

Les mer om prosjektet Fosen Vind her.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 52,1 %
Nordic Wind Power DA 40 %
TrønderEnergi 7,9 %
Fra Hitra vindpark
Hitra
Per Bovin

Fra Hitra vindpark

Utforsk virksomheten vår i Norge