Straumsmo vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Straumsmo kraftverk ligger 490 meter inne i fjellet om lag 22 kilometer fra Setermoen i Bardu kommune i Troms og Finnmark fylke.

 • 1966
  Første driftsår
 • 137 MW
  Installert effekt
 • 658,2 GWh
  Årlig produksjon

Altevatn er felles reguleringsmagasin for både Innset, Bardufoss og Straumsmo kraftverk. Med et naturlig nedbørsfelt på 1 234 kvadratkilometer er Altevatn et av landets største magasiner.

Dam Innsetvatn fungerer som inntaksmagasin for Straumsmo kraftverk. Brutto fallhøyde er 230 meter. Etter at vannet har passert kraftverkets to Francis-turbiner, fortsetter det gjennom en fire kilometer lang utløpstunnel med tverrsnitt på 45 kvadratmeter, før det igjen renner ut i Barduelva.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Portalbygningen til Straumsmo kraftverk.
  Straumsmo
  Statkraft

  Portalbygningen til Straumsmo kraftverk.

 • Generatorer i Straumsmo maskinsal
  Straumsmo
  Statkraft

  Generatorer i Straumsmo maskinsal

 • Straumsmo kraftverk
  Straumsmo

  Innsetdammen

Utforsk virksomheten vår i Norge