Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nesjødammen

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Dette er prosjektsiden for Nesjødammen, et rehabiliteringsprosjekt i Tydal kommune i Trøndelag. Her vil du finne informasjon om prosjektet, fremdriften og kontaktinformasjon.

Om prosjektet

Statkraft skal gjennomføre en stor og kostbar rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune i Trøndelag. Prosjektet startet høsten 2021 og arbeidet vil ferdigstilles sommeren 2025.

Hva skal gjøres? 

Demningen skal få et nytt lag med stein på vannsiden (plastres), morenekjernen skal heves, damkronen forsterkes med større bein og tappekapasiteten skal økes fra 185m3/s til 500 m3/s ved å drive en ny tunnel. På grunn av plastringen må dammen tappes ned til det laveste nivået siden oppdemningen for 50 år siden.

Prosjektet vil være et viktig bidrag til fortsatt å sikre produksjon av fornybar og regulerbar vannkraft i mange tiår fremover.

Involverte

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt Statkraft å gjennomføre prosjektet fordi dagens dam tilfredsstiller ikke nye og strengere krav til damsikkerhet.

Rehabiliteringsprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Statkraft Energi AS (prosjekt- og byggeledelse), Norconsult (prosjekterende), AF Gruppen (hovedentreprenør) og Lysaker & Thorrud (mekanisk leverandør), i tillegg til å engasjere lokalt næringsliv.

Siste prosjektoppdateringer

7 sep., 2023
God fremdrift på plastringsarbeidene

Fremdriften har vært god på både betong- og damarbeidene den siste måneden på tross av store mengder nedbør i området. 

Tre reinsdyr går langs Nesjødammen
12 jul., 2023
Full produksjon igjennom sommeren

Tilsiget har gått en del ned siden mai og ny tappetunnel tar unna vannet som kommer. Torsdag uke 28 ble lukene stengt. Så lenge alt går som planlagt starter oppfylling av Nesjøen nå med naturlig tilsig fra området. 

Prosjektets fremdriftsplan

 • 2021

  Kontraktsignering, forberedene arbeider og tilrigging

 • 2022

  Tunneldriving

   

 • 2023

  Installasjon av tappe-arrangement og damarbeid

 • 2024

  Damarbeid

 • 2025

  Nedrigg og opprydning

 • 2026

  Prosjektavslutning

Kontakt oss for mer informasjon

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt