Vessingfoss vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Vessingfoss kraftverk ligger i Tydal kommune i Trøndelag fylke.

 • 1971
  Første driftsår
 • 41 MW
  Installert effekt
 • 104,8 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket er en del av utbyggingen av Neavassdraget og består av en Francis-turbin der produksjonen foregår hovedsakelig om vinteren.

Kraftverket utnytter et fall på 55 meter mellom flerårsmagasinet Nesjøen og Vessingsjøen. Vessingsjøen er kunstig anlagt og er inntaksmagasin for Nea kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Inngangen til Vessingfoss kraftverk.
  Vessingfoss
  PeltonMan, Wikimedia Commons

  Inngangen til Vessingfoss kraftverk.

 • Vessingfoss
  Vessingfoss
  Mikal Sveen

  Vessingsjøen magasin med betongdam og inntak.

 • Vessingfoss
  Vessingfoss
  Mikal Sveen

  Vessingsjøen dam.

 • Vessingfoss
  Vessingfoss
  Mikal Sveen

  Vessingsjøen med det snødekte Øfjellet i bakgrunnen.

 • Vessingfoss
  Vessingfoss
  Mikal Sveen

  Flerårsmagasinet Nesjøen med dam og overløp.

 • Vessingfoss
  Vessingfoss
  Mikal Sveen

  Nesjøen sett fra en annen retning og med nysnø på fjelltoppene.

 • Vessingfoss
  Vessingfoss
  Mikal Sveen

  Overløp fra Nesjødammen til Vessingsjøen.

Utforsk virksomheten vår i Norge