Saurdal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Saurdal kraftverk ligger i Suldal kommune i Rogaland fylke.

 • 1985
  Første driftsår
 • 640 MW
  Installert effekt
 • 1 395,4 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket ble satt i drift i 1985-1986 og utnytter vannressursene og fallet fra Blåsjø, som er Norges største vannreservoar.

Kraftanlegget har fire aggregater, hvorav to kan reverseres for å pumpe vann tilbake i magasinet i stedet for å produsere elektrisitet.

Arkitekt Egil Sorteberg har tegnet portalbygg og øvrige bygg og stått for utformingen av maskinsalen inne i fjellet. Saurdal kraftanlegg er foreslått fredet i Statkrafts verneplan. Dette omfatter eksteriører av portalbygg, bygning for nødstrømsaggregat og lukehus.

Statkrafts datterselskap Skagerak Energi har også en eierandel i Saurdal kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 71,995 %
Skagerak Energi 1,488 %
Agder Energi 6,012 %
Lyse Energi 17,964 %
SKL 2,541 %
 • Portalbygg og bygning for nødstrømsaggregat.
  Saurdal
  Erling Nystad

  Portalbygg og bygning for nødstrømsaggregat.

 • Lukehusene har fått en spesiell utforming.
  Saurdal
  Erling Nystad

  Lukehusene har fått en spesiell utforming.

 • På innsiden av Saurdal kraftstasjon.
  Saurdal
  Erling Nystad

  På innsiden av Saurdal kraftstasjon.

 • Dekor og lyselementer mot råsprengt fjell inne i maskinsalen.
  Saurdal
  Erling Nystad

  Dekor og lyselementer mot råsprengt fjell inne i maskinsalen.