Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Saurdal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Saurdal kraftverk ligger i Suldal kommune i Rogaland fylke.

 • 1985
  Første driftsår
 • 640 MW
  Installert effekt
 • 1 395,4 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket ble satt i drift i 1985-1986 og utnytter vannressursene og fallet fra Blåsjø, som er Norges største vannreservoar.

Kraftanlegget har fire aggregater, hvorav to kan reverseres for å pumpe vann tilbake i magasinet i stedet for å produsere elektrisitet.

Arkitekt Egil Sorteberg har tegnet portalbygg og øvrige bygg og stått for utformingen av maskinsalen inne i fjellet. Saurdal kraftanlegg er foreslått fredet i Statkrafts verneplan. Dette omfatter eksteriører av portalbygg, bygning for nødstrømsaggregat og lukehus.

Statkrafts datterselskap Skagerak Energi har også en eierandel i Saurdal kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 71,995 %
Skagerak Energi 1,488 %
Agder Energi 6,012 %
Lyse Energi 17,964 %
SKL 2,541 %
 • Portalbygg og bygning for nødstrømsaggregat.
  Saurdal
  Erling Nystad

  Portalbygg og bygning for nødstrømsaggregat.

 • Lukehusene har fått en spesiell utforming.
  Saurdal
  Erling Nystad

  Lukehusene har fått en spesiell utforming.

 • På innsiden av Saurdal kraftstasjon.
  Saurdal
  Erling Nystad

  På innsiden av Saurdal kraftstasjon.

 • Dekor og lyselementer mot råsprengt fjell inne i maskinsalen.
  Saurdal
  Erling Nystad

  Dekor og lyselementer mot råsprengt fjell inne i maskinsalen.